Page 60 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

60
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
D
an hrvatskih mučenika 9. rujna
Crkva u Hrvatskoj proslavila je
uz gradilište Crkve hrvatskih
mučenika na Udbini. Svečano misno sla-
vlje predvodio je riječki nadbiskup
u koncelebraciji
biskupa domaćina
, za-
darskog nadbiskupa
i po-
rečkog i pulskog biskupa
, kao i više izaslanika drugih biskupa.
Ov o g o d i š n j a p r o s l a v a o k u p i l a
j
e
sedam-desetak svećenika. Nazočilo je i
pedese-tak sestara milosrdnica koje su
komemo-rirale svoju, nakon Drugog
svjetskog rata strijeljanu sestru Žarku
Ivasić, te oko pet tisuća hodočasnika.
Sestre su s oko dvije tisuće vjernika
sudjelovale na križnom putu koji je
krenuo iz Podudbine, a pred-vodio ga je
mons. Mile Pecić, župnik slunjski.
Tekstove su čitali stradalnici Drugoga
svjetskoga rata iz Slunja.
Posebnost ovogodišnje proslave bila je
ulazna procesija u kojoj su sudjelovali
mons. dr. Ivan Devčić
Mile Bogovića
Ivana Prenđe
Ivana Milova-
na
ske, policije i povijesnih postrojbi.
Na početku mise pozdravne riječi uputio
je biskupMile Bogović. Pozdravio je pri-
sutne uglednike i zahvalio na dolasku ho-
dočasnicima iz Gospićko-senjske bisku-
pije koji su ove godine najbrojniji jer se
ove godine poldnevna misa slavi samo na
Udbini, zatim organizirane hodočasnike
s Viškova, Donjega Marofa, Širokog Bri-
jega i dr. U nadahnutoj propovijedi nad-
biskup Ivan Devčić istaknuo je pozitivne
poruke mučenika za moralno snalaženje
u suvremenomživotu.
Nakon mise riječi zahvale uputio je lič-
ko-senjski župan Milan Jurković koji je
projekt CHM označio kao isticanje nac-
ionalnog identiteta, državnosti i muče-
ništva. Izaslanik predsjednika Hrvatskog
sabora, potpredsjednik dr. Darko Milino-
vić, naglasio je važnost zajedništva za
budućnost Hrvatske i pozitivnu ulogu
Crkve u timnastojanjima.
Proslavu na Udbini prenosili su izravno
Hrvatska televizija i Hrvatski radio.
Kao uspomenu sa slavlja vjernici su mo-
gli ponijeti veliki kalendar za 2 008. go-
dinu.
U popodnevnim satima, u prostorijama
Ordinarijata Gospićko-senjske biskupije
biskupi M. Bogović i I. Devčić primili su
predstavnike NK Rijeka i Ličko-senjske
županije. U 17 sati odigrana je
na gradskom stadionu
„Balinovac“. Susret su organizirali Kari-
tas Gospićko-senjske biskupije i Savez
športova Ličko-senjske županije, a pri-
nogo-
metna utakmica
branitelji-motoristi iz cijele Hrvatske.
Nosili su
s povijesnih
mjesta stratišta hrvatskoga naroda. Tako
su se u procesiji našli kamenovi iz Jazov-
ke, Jasenovca, Macelja, Kočevskog Ro-
ga, Teznoga, Širokog Brijega, Mostara,
Odžaka… Početak je to opsežne akcije u
kojoj se namjerava sakupiti oko 700 ka-
menova iz cijele Hrvatske i BiH.
Druga posebnost je spomen na
, istarskog
svećenika koji je ubijen 1947. godine u
Lanišću. O njemu je na misi govorio
mons. Ivan Milovan, biskup porečki i
pulski.
Izdvajamo i
i
. Središnji prostor krasilo je
oko 400 mladića iz svih rodova HV-a te
oko 100 policajaca, više njih u odorama
hrvatskih povijesnih postrojbi iz Oguli-
na, Gospića... General bojnik
, zapovjednik Ratne škole „Ban Je-
lačić“, nosio je spomen svijeću koja je
upaljena za sve branitelje. Molitvu vjer-
nika su čitali po jedan predstavnik voj-
spomen kamenje
slugu Bo-
žjega Miroslava Bulešića
sudjelovanje Hrvatske voj-
ske policije
Jozo Mili-
ćević
Spomen-kamenje s povijesnih stratišta
Dan hrvatskih mučenika 9. rujna 2007. na Udbini
Misno slavlje predvodio je nadbiskup riječki mons. Ivan Devčić, a prisutne su pozdravili
biskup mons. Mile Bogović, potpredsjednik Hrvatskoga sabora dr. Darko Milinović i župan
ličko-senjski Milan Jurković.