Page 61 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

61
Iz Udruge Li
čana "Vila Velebita", Zagreb
4. studenoga 2 006. biskup Bogović se sastao u Karlobagu s
vodstvom Udruge Ličana u Zagrebu „Vila Velebita“ i dogo-
vorio da će sljedeći broj časopisa „Vila Velebita“ donijeti prilog
«Hrvatska vjernost».
1. prosinca 2 006. održan u Biskupiji sastanak građevinskog od-
bora CHM. Nastupio i voditelj Ureda CHMIveVukić.
5. prosinca 2 006. u prostorijama Županije ličko-senjske održan
je sastanak predstavnika Županije, Općine Udbina i Gospićko-
senjske biskupije o visini komunalnog doprinosa prigodom iz-
gradnje CHM.
8. prosinca 2 006. na „Ličkoj večeri“ biskup Bogović predsta-
vio glasilo CHM„Hrvatska vjernost“ koje je kao separat izišlo u
„Vili Velebita“.
12 . prosinca 2 006. održana u Zagrebu donatorska večer za
CHM.
10. siječnja 2 006. na Zimskoj katehetskoj školi u Zagrebu bi-
skup Mile Bogović predstavio projekt CHM te mogućnosti
organiziranog dolaska učenika na Krbavu.
2 4. siječnja 2 007. tvrtka IGH preuzela nadzor nad izvedbom
projekta CHM.
31. siječnja 2 007. u župi sv. Ivana Boska u Zagrebu biskup Mile
Bogović predstavio projekt CHM.
9. veljače 2 007. u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazo-
vanja i športa na adrese 2 .193 škole u RH poslan je kalendar za
2 007. godinu.
12 . veljače 2 007. za vrijeme boravka u Düsseldorfu biskup do-
govorio osnivanje odbora za prezentacije projekta izgradnje
CHMuNjemačkoj.
2 8. 2 . 2 007. biskup primio skupinu učenika, mladih povjesni-
čara, s njihovim profesorima iz gospićke Osnovne škole koji
rade na projektu istraživanje Krbave.
6. ožujka 2 007. biskup bio gost na sastanku Hrv. svjetskog
kongresa u Zagrebu. Sudionicima je predstavio CHM.
2 7. ožujak 2 007. biskup primio donaciju Hrvatske poštanske
banke za izgradnju CHM.
12 . travnja 2 007. u zagrebačkoj Ciboni održan dobrotvorni
koncert za izgradnju CHM na Udbini uz sudjelovanje poznatih
imena hrvatske estrade
2 4. travnja 2 007. u Odžaku biskup održao predavanje o pro-
jektu CHM.
2 8. travnja. 2 007. na Udbini održan III. biskupijski susret mla-
deži.
2 5. svibnja 2 007. potpisan ugovor za izgradnju CHM u Go-
spiću, na dan proslave sedme obljetnice utemeljenja Gospićko-
senjske biskupije, u 18.00 sati. Izvođač radova je zagrebačka
tvrtka Megrad građenje d.o.o. U ime investitora ugovor je pot-
pisao biskup mons. dr. Mile Bogović, a u ime izvođača radova
vlasnik tvrtke Zvonko Mesić i dipl. ing. građ. Darko Lovrić.
Početak radova predviđen je 8. lipnja 2 007., a dovršenje za dvi-
je godine. Projektnu dokumentaciju za CHM izradio je inženjer
Nikola Bašić. Stručni nadzor nad izvođenjem radova preuzeo je
Institut građevinarstva Hrvatske. Glavni nadzorni inženjer je
ing. građ. Ivica Šutalo. Bruto površina građevine iznosi 3.510
m2 ; visina zvonika sa križem je 2 8,5m.
8. lipnja 2 007. početak radova na CHM. Na Udbini je tvrtka
„Megrad d.o.o.“ službeno započela gradnju CHM. Građevina
treba biti gotova do istoga datuma 2 009. godine. Početak grad-
nje je ujedno 4. obljetnica otkako je papa Ivana Pavao II. u Ri-
jeci blagoslovio kamen temeljac.
8. srpnja 2 007. biskup na Udbini primio sveučilištarce iz Zuric-
ha na njihovumolbu.
10. srpnja 2 007. na Udbini je održana 6. sjednica Glavnog od-
bora za izgradnju CHM na Udbini. U prostorijama Doma za
umirovljenike okupio se Glavni odbor sa supredsjedateljima:
predsjednikom HBK kardinalom J. Bozanićem i predsjedni-
kom Hrvatskog sabora V. Šeksom, zatim predsjednik Izvršnog
odbora biskup M. Bogović i Nadzornog odbora nadbiskup I.
Prenđa. Pribivali su novi ravnatelj Hrvatskog instituta za po-
vijest dr. sc. S. Matković, ravnatelj hrvatske inozemne pastve
vlč. A. Kutleša, ravnatelj Matice hrvatske I. Zidić, ličko-senjski
župan M. Jurković, dožupan I. Mataija, prof. dr. sc. A. Bežen, a
opravdano su izostali riječki nadbiskup I. Devčić i predsjednik
HAZUM. Moguš.
Izgradnja započela 8. lipnja 2007.
Kronologija zbivanja
Događaji nakon 11. broja «Vile Velebita» (1. broja «Hrvatske vjernosti»)