Page 62 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

62
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
D
ana 2 5. kolovoza 2 007. glavni
gospićki Trg Stjepana Radića
bio je osobito svečano ukrašen.
Više od 2 000 časnika, dočasnika i brani-
telja slavilo je 16. obljetnicu osnivanja
slavne 118. brigade Hrvatske vojske koja
je u Domovinskom ratu nepokorena i ko-
ja je dala neprocjenjiv doprinos obrani
Like do srpske agresije, pobjedi Hrvata i
stvaranju vlastite države. Skup su organi-
zirali članovi Kluba branitelja ZNG -118
brigade, a odazvali su se, osim branitelja,
i mnogi državni dužnosnici i crkveni ve-
likodostojnici. Brigadu je ovom prilikom
odlikovao vrhovni zapovjednik i pred-
sjednik Republike Stipe Mesić odličjem
"Nikola Šubić Zrinski". U ime Predsjed-
nika, na svečanoj bini, pred svim brani-
teljima, odličje je njegov izaslanik gene-
ral
, predao jednom od
časnika brigade brigadiru
.
Ushićeno mnoštvo tako se još jednom
podsjetilo na slavne dane Domovinskog
rata kada je u herojskim okršajima 71
član ove brigade položio život za domo-
vinu, a više od 300 ih je ranjeno. Veliki
pljesak zaradio je i zapovjednik 118. bri-
gade
koji nažalost nije bio
u prilici nazočiti skupu, ali ga je skup po-
zdravio, a bio je prisutan i njegov otac.
Na svečanoj bini izredali su se mnogi go-
vornici, a među njima i današnji potpred-
sjednik Hrvatskoga sabora dr.
, član saniteta 1991 godine, ko-
ji je izašao iz stroja da pozdravi branite-
lje.
Josip Stojković
Milanu Čani-
ću-Bići
Mirko Norac
Darko
Milinović
Vojni simbol hrvatske pobjede
Obilježena 16. obljetnica slavne 118. brigade
General Josip Stojković predao je odlikovanje «Nikola Šubić Zrinski»,
kojim je predsjednik Stipe Mesić odlikovao 118. brigadu, brigadiru Milanu Čaniću – Bići.