Page 63 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

63
Iz Udruge Li
čana "Vila Velebita", Zagreb
- Za sve što je dala 118. brigada Hrvat-
skoj, dobila je mnoga priznanja, međutim
malo je njezinih pripadnika koji imaju
visoke vojne činove. Njezini su članovi
pokazali pravu ljubav za Hrvatsku. Zna-
mo kako smo voljeli domovinu u ratu, is-
to je tako moramo voljeti i u miru, danas i
uvijek, rekao je dr. Milinović.
Na licima mnogih branitelja vidjelo se
zadovoljstvo i ponos i čast što su pripa-
dali časnom vremenu stvaranja hrvatske
države koja će ostati i njihovim poko-
ljenjima. To nadmašuje sve loše i neu-
godno što su pojedini pripadnici brigade
morali podnijeti nakon rata. Nakon sve-
čanog skupa svi su počašćeni vojničkom
večerom kako se to događalo i za ratnih
dana.
Mladen Kukina