Page 64 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

64
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
N
a osječkom glavnom trgu 13. lip-
nja 2 007. svečano je otkriven
spomenik dr. Anti Starčeviću,
tvorcu ideje hrvatskog državnog prava i
velikom hrvatskom domoljubu. Ante
Starčević ostavio je svojemu rodu povi-
jesnu zadaću očuvanja hrvatskog identi-
teta i opstojnosti, što se pokazuje sve važ-
nijimu ovomglobalizacijskomvremenu.
Spomenik dr. Anti Starčeviću otkrio je
gradonačelnik Osijeka i predsjednik
HSP-aAnto Đapić, a sudjelovali su dožu-
pan dsječko-baranjski i predsjednik Žu-
panijskog vijeća Danijel Srb, uz nazoč-
nost postrojbi Hrvatskog sokola. Autor
spomenika je akademski kipar Miro
Vuco, prema čijoj ideji je i izrađen 3,90
metara visok spomenik te postavljen na
glavnom trgu.
Na svečanoj akademiji nastupili su glaz-
benici Zbora osječkoga HNK-a, solisti
Predrag Stojić i Vlaho Ljutić, klapa Vo-
Vizionar hrvatskog nacionalnog identiteta
U Osijeku postavljen spomenik dr. Anti Starčeviću
Spomenik, visok 3,90 metara, postavljen je na glavnom trgu.
Autor je kipar Miro Vuco, a otkrio ga je predsjednik HSP-a Anto \apić.
losko, Najbolji hrvatski tamburaši, Mate
Bulić i Shorty. Prikazani su dokumen-
tarni filmovi „Croatia“, djelo proizašlo iz
radionice braće Sedlar, te film o inicija-
tivi za izradu spomenika dr. Anti Starče-
viću pod nazivom „Spomenik s likom
Oca Domovine“. Voditelji cjelovečer-
njeg programa bili su glumci Zrinka Cvi-
tešić i Vedran Mlikota. Vrhunac događa-
nja poklopio se s fascinantnim vatrome-
tom koji je cijelom trgu dao svjetlucavo
ruho.
U danima prije postavljanja spomenika
mogla su se čuti kontradiktorna mišljenja
u vezi s postavljanjem spomenika, budu-
ći da je Ante Starčević u svojoj oporuci
izričito zabranio bilo kakvo posebno
obilježavanje svojega lika. Za života,
samozatajan i duboko odan ideji očuva-
nja hrvatskog identiteta, asket i veliki
erudit, želio je da ga se upravo takvoga
hrvatski narod sjeća i nakon smrti. Pri-
govaralo se i likovnom ostvarenju spo-
menika u realističkoj umjesto u moder-
nističkoj izvedbi, koja je inače pobijedila
na javnomnatječaju.
No, nesporno je da su Osječani željeli is-
kazati svoje duboko poštovanje i divlje-
nje čovjeku, koji je istinski konceptualac
hrvatskog državnog identiteta, što je u
njegovo vrijeme bio tek hrabra vizija, ali
koji se ipak ostvario.
Tekst: Avenka Butković
Snimci: Franina Malovac