Page 65 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

65
Iz Udruge Li
čana "Vila Velebita", Zagreb
I
zgleda da će, nakon gotovo godinu
dana otkako je Udruga Ličana «Vila
Velebita» iz Zagreba predložila da se
Osnovnoj školi Karlobag da ime Šime
Stračevića, taj prijedlog krenuti s mrtve
točke. Nakon osamostaljenja Hrvatske
škola je promijenila prijašnji naziv Osno-
vna škola "Divko Budak" u Osnovna
škola Karlobag . Prema prijedlogu "Vile
Velebita" škola bi trebala nositi naziv Os-
novna škola Šime Starčevića, Karlobag.
Iz pouzdanih izvora saznajemo da će taj
prijedlog mjerodavni i prihvatiti. Ovdje
podsjećamo na taj prijedlog koji su na
Dan Kalobaga 2 006. iznijeli dr. sc. Ante
Bežen, glavni urednik, i dr. sc. Milan
Vrkljan, predsjednik Udruge «Vila Vele-
bita».
Dajemo inicijativu karlobaškoj Osnov-
noj školi te Općini i Županiji», rekao je
tada glavni urednik lista "Vila Velebita"
dr. sc. Ante Bežen, da se Osnovna škola u
Karlobagu nazove imenom Šime Starče-
vića. Šime Starčević je važna povijesna
ličnost. UKarlobagu je bio župnik 45 go-
dina, ali to nije osnovni razlog za ovaj
prijedlog. Glavni je razlog je to da je on
autor prve gramatike hrvatskog jezika
koja je napisana hrvatskim jezikom. Prije
njega postojale su hrvatske gramatika pi-
sane latinskim i drugim jezicima. Starče-
vićeva gramatika "Nova ričoslovica ili-
rička", izdana 1812 ., napisana je ikav-
skim narječjem. Šime Starčević suprot-
stavljao se u vrijeme Ilirskog preporoda
Ljudevitu Gaja i drugim našim jeziko-
slovcima koji su za književni jezik pri-
hvatili ijekavicu iako, kako onda tako i
danas, najveći dio hrvatskog naroda go-
vori ikavski. To se dade objasniti ondaš-
njim političkim prilikama i vezama s Vu-
kom Karadžićem te borbom protiv prije-
tećeg ponjemčivanja i pomađarivanja hr-
vatskoga jezika, što se željelo spriječiti
povezivanjem sa Srbima. Šime Starčević
bio je dalekovidna i kulturno duboko
svjesna ličnost, shvaćajući u ono vrijeme
što znači jezični i kulturni identitet, što
trebamo slijediti i mi danas, rekao je tada
dr. sc.Ante Bežen.
U nedavnoj je prošlosti Šime Stračević
zbog svojih jezikoslovnih stavova su-
stavno prešućivan. Njegov grob je preko-
pan gradnjom Jadranske magistrale kroz
Inicijativa «Vile Velebita» u Karlobagu kreće s mrtve točke
Karlobag 1956. godine. Ipak renovirajući
"ostatke ostataka" crkve sv. Karla Boro-
mejskog, gdje je Starčević pokopan, a
koja se našla na trasi gradnje magistrale,
kopajući po ruševinama, pater Ante Lo-
gara pronašao je dio natpisa nadgrobnog
spomenika Šime Starčevića i ugradio ga
u zid pred vratima samostana u Karlo-
bagu. Tako je sačuvao trag i uspomenu na
tog velikana našeg jezikoslovlja.
Kako saznajemo, ne samo da će Osnovna
škola biti nazvana po Šimi Stračeviću,
nego će negdje u mjestu (o tome će od-
lučiti stručnjaci i lokalna vlast) biti po-
stavljen i njegov kip u naravnoj veličini. I
tu je ideju pokrenula Udruga «Vila Vele-
bita» osnivanjem Odbora za podizanje
spomenika Šimi Starčeviću. Tako će, vje-
ruje se, u Karlobagu biti obnovljena tra-
dicija štovanja Šime Starčevića, koja se
njegovala sve do prije početka Drugog
svjetskog rata, kada su svake godine Kar-
lobažani kitili Starčevićev grob, a uz to su
se pjevale prigodne pjesme.
Mladen Kukina
Šimi Stračeviću škola i spomenik
Udruga Ličana «Vila Velebita»,
Zagreb, Ul. Ljudevita Posavskog
37, na temelju odluke Upravnog
odbora, raspisuje
za izradu spomenika Šimi
Starčeviću (1784.- 1849),
piscu prve gramatike hrvatskoga
jezika na hrvatskom jeziku
Spomenik treba biti u naravnoj
veličini. Pristupnici na natječaj
trebaju predlažu likovno rješenje
i cijenu spomenika. Izbor iz
prispjelih prijedloga izvršit će
stručno povjerenstvo koje će
imenovati Upravni odbor
Udruge. Rok za podnošenje
prijedloga je do 30 rujna 2 007.
godine. Prijedlozi se upućuju na
adresu Udruge.
NATJEČAJ