Page 66 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

66
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Snažni lički korijeni
12. tradicionalna Lička večer u Zagrebu
U ovoj Ličkoj večeri sudjelovali su i predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks, predsjednik Vlade Ivo
Sanader, potpredsjednik Sabora dr. Darko Milinović, župan ličko-senjski Milan Jurković te biskup
gospićko-senjski dr. Mile Bogović
U
zagrebačkom hotelu Sheraton
održana je 8. prosinca 2 006. 12 .
tradicionalna lička večer u orga-
nizaciji Udruge Ličana «Vila Velebita» iz
Zagreba. Večeri je pribivalo oko 500 po-
sjetitelja, među kojima i predsjednik Hr-
vatskoga sabora
pred-
sjednik Vlade
pot-
predsjednik Hrvatskog sabora
, župan ličko-senjski
, gradonačelnik Gospića
nekoliko drugih gradonačelnika i
Vladimir Šeks,
dr. sc. Ivo Sanader,
dr. Darko
Milinović
Milan
Jurković
Milan
Kolić,
načelnika ličkih gradova i općina te bis-
kup gospićko-senjski mons.
Večer je otvorio predsjednik Udruge Li-
čana «Vila Velebita» u Zagrebu
, koji je zaslužnim člano-
vima Udruge te drugimLičanima i građa-
nima koji su se istakli u radu za Liku do-
dijelio unikatnu statutu dra Ante Starče-
vića, rad akademskog kipara Ivana Golca
iz Gospića. Tijekom večeri i spomenuti
su se uglednici obratili prisutnima ističu-
Mile Bogo-
vić.
doc. dr.
Milan Vrkljan
ći značenje Like za Republiku Hrvatsku i
zauzimajući se za njezin što brži razvitak.
Večeri je pribivao i gradonačelnik Zagre-
ba
te predsjednica Skup-
štine Grada Zagreba
.
Tom su prigodom predstavljeni tematski
brojevi «Vile Velebita» o Nikoli Tesli i
Anti Starčeviću, čije su se obljetnice na-
vršile 2 006. godine, a biskup Mile Bogo-
vić predstavio je i prvi broj «Hrvatske
vjernosti», glasila akcije za izgradnju
Crkve hrvatskih mučenika na Udbini,
Milan Bandić
TatjanaHoljevac