Page 7 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

7
4.
, prof. (Srednja
(Rim):
(Technische Uni
versit
3.
Ivica MATAIJA, prof. (Državni arhiv u Gospiću):
5. Enver LJUBOVIĆ
škola dr. Antuna
Barca u Crikvenici):
1. Jasna ĆURKOVIĆ
2 . Prof. dr. sc. Branko KATALINIĆ
-
ät,Wien):
Boško VARIĆAK-KERANOVIĆ, dipl. ing. (Za-
greb):
Identitet vojnika – Ličanin
Ličko plemstvo i njegovo heral-
dičko znakovlje kao činjenice kulturnog nasljeđa i
identiteta
Izgradnja identiteta kroz
pamćenje i zaborav.Antropološko-etički pristup
Pogled na Liku iz Podgorja
Drugi pogled na Kosinj
RASPRAVA
PAMĆENJAI SJEĆANJA
4. Šime KNEŽEVIĆ
ilišta u Zadru):
5. Andrija MATIJEVIĆ
ana Marijan
Matijević Županja):
13,30
13,30
ak
Poslije 15,00
ća
, prof. (Odjel za informatologiju i
komunikologiju Sveuč
(Udruga Lič «
»,
– Zatvaranje znanstvenoga skupa
– 15,00 – Ruč
–Odlazak sudionika iz Gospi
Lika iz ćaćinih
priča
Rođen sam gdje se sije rđa a
junaci niču
ć
«
» (MarijanMatijevi )
RASPRAVA
Zdesna: prof. dr. sc. Vlado Šaki
dr. sc. Mile Bogovi
ko-senjska ženka Ljubovi
prof., Gradski muzej u Senju
žen, Udruga Li ana "Vila
Velebita", Zagreb
župan, Županija li ko-senjska
doc. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet u Zagrebu, koordinator
dr. sc. Milan Kruhek, Hrvatski institut za povijest
rpi
Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK Ž bec, prof. (nije na fotografiji)
ć
ć
ć
ć
č
č
Č ć
, predsjednik, Institut Ivo Pilar; mons.
, biskup, Biskupija gospi
; Bla
,
; prof. dr. sc. Ante Be
; Ivica Mataija, prof. do
;
;
; mr.sc. Gordan ,
; Ivana e
Programski i organizacijski odbor Znanstvenog skupa
"Identitet Like: korijeni i razvitak"