Page 8 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

nje, jer napretka bez mladih, obrazovanih
ljudi nema. Mi smo to shvatili na vrijeme
i započeli izgradnju prosvjetne, visoko-
školske i znanstvene infrastrukture. U
tom smislu postajemo uistinu prepoznat-
ljivi i izvan granica Hrvatske. Ulaganje u
ljude i stvaranje timova kojima je jedini
cilj rad na općem dobru preduvjet su sva-
kog dobrog posla, a držim da mi u Ličko-
senjskoj županiji svakodnevno dokazu-
jemo kako smo uspjeli sastaviti dobre
timove koji su prepoznali vlastite poten-
cijale i znaju na njima izgraditi korektne i
konkretne programe koji postaju vrlo
konkurentni. I zato se za Liku traži karta
više.
Danas se na Liku ne gleda kao na zaosta-
lu, prometno izoliranu, gospodarski de-
vastiranu i društveno zapuštenu regiju,
dakle pobijedili smo određene predrasu-
de koje su o Lici postojale desetljećima i
stoljećima. Stalno propitujemo vlastita
nastojanja pazeći da svaki kamenčić u
mozaiku izgradnje Like bude posebno iz-
brušen, i pomno odabran kako ne bi naru-
šio harmoniju zajedničkog nastojanja k
općem dobru. U tom je smislu vrlo bitno
stalno komunicirati sa znanstvenim insti-
tucijama, biti u kontaktu sa znanstveni-
cima koji egzaktnim instrumentarijem
mogu izmjeriti našu prošlost i usmjeriti
sadašnjost i budućnost. Jedan od takvih
kontakata je i ovogodišnji skup «Identitet
Like: korijeni i razvitak» na kojem će
sedamdesetak vrsnih znanstvenika u če-
tiri dana u Gospiću govoriti o tomu što
Lika uistinu jest, što je bila i koje su joj
mogućnosti održivog razvoja. Na multi-
disciplinarnoj razini rasvijetlit će sve
segmente našeg postojanja i u stručnim i
znanstvenim radovima dati materijala
svima koji se Likom bave da konkretno i
utemeljeno djeluju na boljitku svih gra-
đana naše županije. Zbog toga želim za-
hvaliti organizatorima skupa, svim sudi-
onicima i svima koji će tih dana posjetiti
našu Županiju i grad Gospić. Neka ovaj
skup bude najava još intenzivnijih nasto-
janja nas Ličana upoznavanju sebe sa-
mih, ali i upoznavanju drugih s nama
onakvima kakvi doista jesmo. Te se slike
ne trebamo bojati, ona je onakva kakva
uistinu jest: topla i iskrena, prirodna i
srdačna, kad treba čvrsta i uporna, upravo
onakva kakvi smomi Ličani.
diti i uključiti je u hrvatske tijekove euro-
atlantskih integracija i da u tom procesu
nismo, kako su neki očekivali, kamen
oko vrata hrvatskim nastojanjima, već
smo postali najpropulzivnija hrvatska žu-
panija koja postaje svojevrsni zamašnjak
hrvatskog razvoja. O tom govore mnogi
podatci, najegzaktnije oni statistički, koji
se odnose na stanje u gospodarstvu koji
govore o stalnom napretku naše županije
koja nije, kao nekoliko godina unatrag,
pri dnu ljestvice razvijenih županija, ne-
go pri samom vrhu, a posljedica je to stal-
nog ulaganja u obrazovanje, u ljude i zna-
N
ikad se, kao u ovo novije vrije-
me, nije o Lici govorilo s uglav-
nom pozitivnim predznakom.
Vjerujem da to nije slučajno i da stvara-
nje nove slike o Lici, rasterećene svih po-
vijesnih bremenitosti, proizlazi iz stalnog
nastojanja njenih žitelja da gradeći svoj
dom pokažu kako se voli i gradi i vlastita
domovina. Ličanima u tom kontekstu do-
ista pripada posebno mjesto unutar hrvat-
skog korpusa. Mi smo pokazali da u Lici
imamo odgovore na mnoge izazove; zna-
li smo domovinu obraniti kad je trebalo, a
pokazujemo i danas da znamo Liku gra-
Iznimna uloga znanosti
Riječ predstavnika pokrovitelja
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
8
Mr. Darko Milinović, dr.med.
potpredsjednik Hrvatskoga sabora