Page 11 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

Neke se ponavljaju i više puta.
Naravno, Vila Velebita se pjeva više
puta. Društvo iz Brinja okupljeno
oko Stipe Sertića je najglasnije i nisu
se niti odazvali na ženski dio društva
da je pred nama još dalek put do
Zagreba. Ipak polako se prihvaća
sugestija da se mora krenuti. Prije
polaska naš član predsjedništva
Stjepan Bićan, odvjetnik iz Zagreba ,
održao je vrlo nadahnut govor.
Nakon pozdrava s domaćinom i još
jedne zahvale na domaćinstvu
ulazimo u autobus i krećemo za
Zagreb. Već je oko 21 sat. Kako to
obično biva zadnji dio u autobusu bio
je vrlo glasan. Smijeh i veselje
izmjenjivali su se sve do Zagreba.
Navodno je inžinjer Zlatimir Bačić
bio, kao obično, vrlo „nadahnut“.
Za Vilu piše: Milan Vrkljan
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
prvi kontakt s kanjonom rijeke Like i
nisu skrivali oduševljenje. Uz kanjon
nekoliko ribiča strpljivo je čekalo
svoju sreću. Nedaleko naše livade,
uz kanjon, lovci iz Perušića i Klanca
imali su svoju feštu. Janjčić se vrtio.
Srećom još nije bio pečen jer na znam
što bi ostalo za lovce. Vrlo otvoreni i
sretni kad smo im rekli da smo
društvo „Vila Velebita“ iz Zagreba
domaćinski su nas počastili sa sirom,
pršutom, basom. Niti rakije nije
nedostajalo.
Morali smo se rastati od veselog
društva jer nas je čekao Župan Ličko
Senjski Milan Jurković u Perušiću.
Dok smo se ponovno ukrcavali u
a u t o b u s
z a z v o n i o j e
telefon i s druge
s t r ane Župan
Jurković moli
m e d a g a
ispričam jer nas
dalje ne može čekati, ima dalje
dogovoren program. Naravno da sam
se ispričao i pokazao razumijevanje
jer mi smo kasnili skoro sat vremena.
Sramota. Ipak Župan Jurković je moj
prijatelj i neće namzamjeriti.
U P e r u š i ć u , u p r e k r a s n om
ambijentalnom restoranu Albatros na
putu prema Kvartama, dočekuje nas
domaćim načelnik općine Perušić
Ivan Turić. Kratki razgovor s
d o m a ć i n o m i
d o g o v o r e n j e
nastavak suradnje
„Vile Velebita“ i
opć i ne Pe r uš i ć .
N e k i s u v e ć
zaboravili što je
i z v o r n a L i č k a
kuhinja pa se s
o d u š e v l j e n j e m
ponovno prisjećaju.
S l a s n a v e č e r a
završila je s još
slasni j im l ičkim
štrudlom. Muški dio
d r u š t v a v e ć s e
p r i s j e t i o s v i h
izvornih pjesama.
dr. Balenović iz Siska i gosp Asić
Mario Vrkljan, inž. Bačić, dr. Balenovi
i pravnik Šplait
Odvjetnik Bićan održao je rodoljubni i
nadahnuti govor
Profesor je bio
nadahnut za
ličke pjesme
i šale
STIPE SERTIĆ
10
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda