Page 13 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

Ličke kape i
torbe
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
OBRT “HRC”, Sonja Marković
OBRT “BUNIKA”, Anka Prpić
Džemovi
Kalinovača 88, Donje Pazarište, Gospić.
Tel.: 053/676 002
Trnovac bb, Trnovac.
Tel.: 053/678 901
12
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda