Page 2 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VILAVELEBITA
Osnivač i izdavač:
Za izdavača:
Glavni urednik:
Uredništvo:
Suradnici:
Jezična obrada:
Korektura:
Adresa uredništva:
Grafička priprema:
Fotografije:
Tisak:
Broj žiro-računa:
Cijena jednog primjerka:
Upravni odbor Udruge:
časopis Like i Velebitskog primorja
Udruga Ličana "Vila Velebita"
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel.: 01/4635-888
doc.dr.sc. Milan Vrkljan,
predsjednik Udruge
Dr. Jure Murgić, Avenka Butković, prof.
Luka Maršić (pomoćnici glavnog urednika),
dr. sc. Željko Holjevac, Tihomir Marjanović,
Jasmina Milinović Katalinić, Ivica Sokolić,
Ana Tomljenović, fra Draženko Tomić,
Lucija Tomljenović
Jasna Čutić, Josipa Dasović, Dijana Fišter,
Mirjana Greblo, Ana Jelinić, Vlado Marić,
Karolina Vidović Krišto, Mladen Kukina,
Željko Popović, Marin Smolčić, Željko
Mataija, Ana Marija Devčić, Dražen Prša
Jasmina Milinović Katalinić
Avenka Butković
Vila Velebita,
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel./Fax.: 01/4635-888
e-mail: urednistvo@vila-velebita.hr
www.vila-velebita.hr
Tihomir Marjanović
Tihomir Marjanović,
Arhiv Vile Velebita,
Internet photo pages.
Birotisak d.o.o.
Vrandučka 44, Zagreb
2360000-1101435362
10,00 kuna
Naklada: 5000 primjeraka
doc.dr.sc. Milan Vrkljan,
dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik, dr. sc.
Ante Bežen, Stjepan Bićan dipl.iur,
Tomislav Crnić dipl.ing, Ivica Francetić
dipl.ing, Nikola Jurković, Ivan Krpan
dipl.ing, Josip Milinković, Damir Miškulin
dipl.ing, Željko Radošević dipl.ing, prof.
Petar Rajković, dr.sc. Ivan Šimunić
Nikola Kostelac dipl.ing,-predsjednik,
Predrag Čudina, Josip Zdunić, dipl.iur
ISSN 1331-7059
Nadzorni odbor Udruge:
Zašto spomenik Šimi Starčeviću u Karlobagu. . . . 2
Starčević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
"Jesen u Lici"
. . . . . . . . . 6
"Vila" na "Jesen u Lici" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
"Jesen u Lici"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zasjedanje Hrvatske Biskupske konferencije . . . 50
Futsal Kupa u poljskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dan velebitskih lovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Stari morski vuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Carinarnica u Otočcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Karlobaški šahisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ličani bacaju peći na drva kroz prozor. . . . . . . . . 62
Vila Velebita u Brinju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
16 godina od srpskog zločina u Širokoj Kuli . . . . 66
Sabor mladih u Ogulinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
(razgovor sa D. Vlainićem)
(izlagači)
IZ SADRŽAJA
1