Page 20 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

MARIJA PEJNOVIĆ
Ručni radovi
ANA ALIĆ
Ručni radovi
Budačka 101, Gospić.
Tel.: 053/574 657
Smiljanska 119, Gospić.
Tel.: 053/573 879
19
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda