Page 21 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
ŽELJKA PINTAR
LUCIJA PRIŠUTA
Pekmez
i
ručni radovi
Kaniška 49, Gospić.
Tel.: 053/572 859
Trg Stjepana Radića bb, Gospić.
Mob.: 099/5119 819
Ručni radovi
20
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda