Page 5 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Ruža Stilinović, učiteljica hrvatskog
jezika uOsnovnoj školi Karlobag:
Može li itko osporiti ovu izvrsnu
zamisao da Škola u Karlobagu nosi
ime Šime Starčevića?
2009. godine slavit ćemo 150.
obljetnicu smrti Šime Starčevića,
velikog duhovnog vođu i pastira, kao
i vel ikog znans tvenika svog
hrvatskog jezika. Svojom rječitošću,
sa visokim stilom znanja, kulture i
pameti dojmio se i francuskog
generala Marmonta kojeg biješe
poslaoNapoleon.
Šime Starčević je učio svoga sinovca
Antu Starčevića, dječaka o 14 godina
ljubiti svoga bližnjega, riječju i
d j e l om, vo l j e t i ovu Bogom
blagoslovljenu zemlju, ljubiti ovaj
patnički narod. Zbog svojih zasluga
nadam se da će dobiti dostojnomjesto
u hrvatskoj aleji velikana naše slavne
prošlosti. To nam je jedinstvena
prilika da Škola u Karlobagu, ta mala
oaza znanja ponese na pročelju
školske zgrade to slavno veliko ime.
Nemojmo povjerovati da se to neće
dogoditi!
Ako su stari Bažani 1859.g., nakon
smrti, nosili lijes svoga pastira,
ponosnog tužnog srca, kroz sve baške
ulice, u sporom mimohodu, zašto
bismo mi danas dozvolili propustiti
tako veliku čast da nam naša Škola ne
nosi njegovo ime.
Zašto su to činili Bažani? Znali su
dobro da je njihov svećenik bio vezan
duboko dušom i srcem uz baški puk.
Eto, Bažani mu zahvališe na tako
dirljiv i nadasve ljudski način. Bilo bi
lijepo kada bi generacije budućih
učenika nosile i pronosile ime svoje
škole, u svojim srcima, kao što je
Šime nosio ovo podvelebitsko
mjesto, darujući mu svojih 45 godina
bogatog kulturnog i duhovnog života,
odanog i predanog pastirskog rada,
nadasve boreći se za naš lijepi
hrvatski jezik i našu ikavicu.
Za Vilu pišu:
Ana-Maria Devčić,
Lucija Tomljenović
Spomenik Šimi Stračeviću u Karlobagu
radit će akademski slikar Ivan Golac
N
edavno je u prostorijama Kapucinskog samostana održana sjednica
Odbora za podizanje spomenika Šimi Starečviću, na kojoj je
prihvaćeno idejno riješenje kipara Ivana Golca koji će od bronce
visine 1,75 m izgraditi spomenik, koji će zajedno sa kamenim postoljem od
jednog metra, koje će biti sačinjemo od Velebitskog kamena"sivca", činiti
spomenik ovom velikom Hrvatskom jezikoslovcu. Spomenik će biti
postavljen na mjestu ruševina crkve Svetog Karla Boromejskog, nedaleko
njegovog groba koji je nažalost uklonjen jer se baš na tome mjestu našla trasa
Jadranske magistrale. Članovi Povjerenstva za podizanje spomenika
jednoglasno su donijeli tu odluku i kroz nekoliko mjeseci ali svakako prije
slijedeće turističke sezone, spomenik će biti postavljen. Zapravo biti će to
jedini spomenik u ovome mjestu, pošto je onaj prvi Antunu Molinariyu
uklonjen još davne 1946 godine. Udruga Ličana "Vila Velebita " u Zagrebu je
pokrenula postavljanje javnog obilježja u Karlobagu Šimi Starčeviću (1784-
1859) istaknutom hrvatskom jezikoslovcu, piscu prve gramatike hrvatskog
jezika na hrvatskom jeziku i svećeniku koji je u Karlobagu bio župnik gotovo
pola stoljeća. Šime Starčević bio je stric Oca Domovine Ante Starčevića i
njegov prvi učitelj. Zbog toga što je njegova gramatika pisana ikavicom, te što
je bio protivnik jezične reforme po učenju Vuka Karađžića od koje hrvatski
jezik trpi posljedice još i danas, neopravdano je prešućivan stoljeće i pol, a nije
dobio zasluženu pozornost ni u neovisnoj Hrvatskoj. Na prijedlog skupine
Autor idejnog rješenja Ivan Golac (lijevo) i članovi odbora za podizanje spomenika
Šimi Starčeviću. S lijeva: Željko Radošević, dipl.ing, Mile Kosović, dr. Slavko Dujmović,
Branko Jažić, Lucija Tomljenović, Vlado Marić, dr. Milan Vrkljan
4
Starčević
Spomenik Šimi Starčeviću