Page 51 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Povijesni boravak hrvatskih biskupa u Lici (15. – 19. listopada 2007.)
Zasjedanje hrvatske biskupske konferencije
H
rvatski biskupi boravili su
16. do 18. listopada 2007. u
G o s p i ć u g d j e j e u
Biskupskom domu održano 35.
plenarno zasjedanje Hrvatske
biskupske konferencije. Većina
biskupa je bila smještena u hotelu
Maki.
Prvoga dana zasjedanja 16. listopada
u pozdravu domaćin mons. dr. Mile
Bogović istaknuo je kako je njemu i
cijeloj biskupiji Gospićko-senjskoj
iskazana velika čast da ovih nekoliko
dana može biti domaćin redovitog
hrvatskom episkopatu.. Spominjući
da je ta biskupija navršila sedam
godina djelovanja, biskup istaknuo je
da je protekle godine završena
obnova i pr i l agodba zgr ade
biskupskog doma koju je 1997.
darovao grad Gospić. Pozdravljajući
sve past i re crkve na čelu s
kardinalom Josipom Bozanićem,
posebno je izdvojio apostolskog
nuncija nadbiskupa Francisca Javiera
Lozana te goste iz susjednih država:
ban j o l učkog b i skupa Fr an j u
Komaricu, kotorskog biskupa Iliju
Janjića i subotičkog biskupa Ivana
Penzeša. Kardinal Bozanić je
uzvratio: "Radujemo se kao Crkva
što smo u Lici i Gospiću. Ovim
zasjedanjem želimo znakovito
pokazati svoju brigu za ovaj dio naše
Crkve i naše domovine."
Istoga dana poslijepodne biskupe je
primio župnik i dekan gospićki vlč.
Ante Luketić sa župnim pastoralnim
vijećem. Na ulazu u župni dom
biskupi su dočekani s pjesmom
osnovaca odjevenih u tradicionalnu
ličku nošnju. U 18 sati su u katedrali
Navještenja Blažene Djevice Marije
slavili misu na kojoj su nazočili
svećenici iz cijele biskupije zajedno
sa č l anov ima svo j i h župn i h
pastoralnih vi jeća. Pjevao je
katedralni zbor pod ravnanjem s.
Vel imi re Mar inović. Misu je
predvodio zagrebački nadbiskup
k a r d i n a l J o s i p B o z a n i ć , a
propovijedao je zagrebački pomoćni
biskup Valentin Pozaić. Istaknuo je:
"I u ovom našem vremenu služba je
biskupa da u Kristovo ime pasu Božji
narod… Neka ovo mnoštvo biskupa
bude mnoštvo anđela, barem ovih
dana, za ovu Crkvu Božju u Gospiću,
a vjeran narod, u svojoj privrženosti
svojim biskupima, neka daje život
svjedočanstvo zajednice vjere, i neka
u ljubavi Kristovoj, u zajedništvu s
Majkom Marijom, nepokolebljivo
diže k nebu, u molitvi, čiste ruke i
čista srca". Na misi us nazočili i
ličko-senjski župan Milan Jurković,
gospićki gradonačelnik Milan Kolić i
potpredsjednik Hrvatskog sabora
Da r ko Mi l i nov i ć s a s vo j im
suradnicima, a nakon mise oni su u
Kulturno informativnom centru
(Budačka 12) upriličili svečano
primanje za sve biskupe. Nakon
pozdravnih riječi u spomen na
boravak u Lici svim biskupima su
darovali statue Ante Starčevića i
monografiju Ličko-senjske županije,
a kardinalu i umjetničku sliku koja
Otvorenje jesenskog zasjedanja HBK (Gospić, 16. 10. 2007.)
Zajednička fotografija
pred Ordinarijatom u Gospiću
misa u katedrali
primanje u KIC-u
50
Zasjedanje HBK