Page 53 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
makarski nadbiskup i metropolit
Marin Barišić. On je iznio paralelu o
povijesnoj povezanosti Senja i Klisa
u liku zapovjednika Petra Kružića i
uskoka ali i u liku učenog i
"nemirnog" biskupa Markantuna de
Dominisa koji je bio ispred svog
vremena. I Senj i Klis branili su
kršćansku Europu koja ni tada nije to
shvaćala o čemu su pisali Marko
Marulić i Petar Berislavić Trogiranin,
dok je europsku nebrigu opisao
Mavro Vetranović stihovima koji bi i
danas imali primjenu u Europi koja se
danas niti ne naziva kršćanskom. U
Senju, u kojem se i danas čuva ključ
Kliške tvrđave, naviru sjećanja na
povijest stradavanja hrvatskog
naroda. U čemu je bio ključ naše
povijesti i koji je ključ naše
budućnosti, zapitao se nadbiskup
Barišić. „To je ključ“, odgovorio je,
„Isusa Krista!“
Nakon mise na kojoj su nazočili
gradonačelnik grada Senja Darko
Nekić, saborski zastupnik Emil
Tomljanović, gradski vijećnici i
ostali, u prostorijama velike vijećnice
staroga Senjskoga sjemeništa za
članove episkopata upriličeno je
primanje. U pozdravnom govoru
gradonačelnik Nekić je podsjetio na
burnu povijest Senja. Prenio je želje
Senjana da se uz pomoć crkvenih
institucija Senju vrati dio njegova
crkvenog značaja, misleći na
osnivanje katoličke gimnazije, Doma
za stare i nemoćne osobe te obnovu
kulturno-povijesnih spomenika.
Gradonačelnik je zat im svim
biskupima uručio bakroreze s likom
kule Nehaj i knjigu o prezimenima u
Lici g. Envera Ljubovića.
Biskup domaćin zasjedanja Mile
Bogović izrazio je zadovoljstvo što
su biskupi posjetili taj dio Hrvatske te
se u razgovoru s najvišim gradskim i
županijskim dužnosnicima kao i
potpredsjednikom Hrvatskog sabora
Darkom Milinovićem osvjedočili da
Like više ne spada na samo hrvatsko
dno po razvijenosti već je po BDP-u
na trećem mjestu u Hrvatskoj.
Varaždinski biskup Josip Mrzljak
upoznao je novinare s predstojećim
susretima mladih, nacionalnim
susretom u travnju iduće godine u
Varaždinu, te Svjetskim susretom
mladih u Sydneyu. Na novinarsko
pitanje hoće li i kada HBK objaviti
izjavu o predstojećim izborima,
riječki nadbiskup odgovorio je da će
se biskupi o tome pitanju očitovati na
vrijeme. Biskup Bogović je pak rekao
da je pri glasovanju treba političare
prosuđivati po djelima a ne po
riječima.
Hrvatski biskupi zaključili su 19.
listopada 35. plenarno zasjedanje
Hrvatske biskupske konferencije u
Gospiću posjetom povi jesnim
lokalitetima na Udbini i gradilištu
Crkve hrvatskihmučenika.
Biskup Bogović, objašnjavajući
značaj ovoga lokaliteta, ustvrdio je da
će gradnjom Crkve hrvatskih
mučenika dio povijesti nakon
Krbavske bitke dobiti potrebito
mjesto u našoj svijesti, ne samo
vrednujući žrtve s Krbavskog polja
nego i sve žrtve prijašnjih i kasnijih
vremena koje su dale svoj život za
suvremenike i kasnije generacije.
Zato je opravdano da crkvu na Udbini
gradi hrvatska Crkva i hrvatska
država pa je bilo i za očekivati da će
b i skup i u sk l opu p l ena rnog
zasjedanja posjetiti gradilište.
Novoizabrani predsjednik Hrvatske
biskupske konferencije đakovački i
srijemski biskup Marin Srakić u
izjavi za Hrvatski katolički radio
istaknuo je da je ono što je jednom
bi la ideja, danas se počinje
ostvarivati. "Vjerujem da ideja
biskupa Mile Bogovića neće stati na
pola puta, nego će doći do kraja i da
ćemo svi zajedno sudjelovati u
blagoslovu i posveti toga velebnoga
zdanja", rekao je biskup Srakić.
Hrvatska biskupska konferencija
stala je iza toga projekta smatrajući
da će on doista biti i simbol i
stvarnost. Simbol prošlih vremena,
simbol onih koji su širom svijeta ili
širom naše zemlje dali svoj život za
Domovinu, istaknuo je predsjednik
HBK.
Za Vilu piše:
Draženko Tomić
Biskupi na Udbini
Biskupi na Udbini
52
Zasjedanje HBK