Page 58 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

kraj bogat divlja i vidjelo se i prema
slikama koje se uvaju za uspomenu.
Kaže najmla i lan društva a i
uvam i da iz njega uzmem samo
onoliko koliko mi treba. Nema
razloga nevjerovati jer nakon
završetka druženja sve je bilo
po iš eno i vra eno u stanje kako je
priroda dala.
č
č
č
Ć ć ć:
meni je dida ostavio ovaj Velebit da
ga č
č ć
ć
đ
Za Vilu piše: Vlado Marić
glazba se odnekud pojavila. Teme su
neiscrpne, malo o lovu, malo o životu
u ovim krajevima pa ponovno o lovu.
U društvu je puno mladih lanova
koji su sudionici Domovinskog rata
tako da se tu moglo uti i puno
zanimljivosti na tu temu. Sunce je ve
bilo iznad Paga a društvo se nije
razilazilo. Sve su to pravi prijatelji.
Najvažnije je želja za druženjem i
ljubav prema Velebitu a uspješnost i
ulov su manje važni. Ipak da je ovaj
č
č
ć
ponovno ugodno iznena enje. Pe e
se tu par velebitskih janj i a a i
đ
č
č ć
Članovi društva „Grivna“
sa zanimanjem su prelistali posljednji broj
„Vile Velebita“
Lovište „Grivna“ bogato je divljim svinjama
Budućnost lovačkog društva“Grivna“ je
osigurana, jer su većina članova vrlo mladi
Pjesma Vila Velebita više je puta ponavljana i vidjelo
se da je na srcu ovih kršnih momaka s Velebita
Karlobag je napokon
dobio ljekarnu.
U prostoru Hotela “
Ve l i n a c “ t i j e kom
ovoga ljeta obitelj
Fiamengo iz Zagreba
otvorila je ljekarnu
koje do tada nije bilo u
Karlobagu što cijelom
događaju daje dodatnu
važnost.
Ljekarna u Karlobagu
57
Događaji u Lici