Page 61 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Ministarstvo financija RH, LS županija i grad Otočac opremili novootvorenu carinarnicu
Carinarnica u Otočcu
U
Otočcu je sa radom počela
Ca r i na r n i c a ko j a ima
ispostave u Gospiću, Senju, i
Donjem Lapcu. Tim činom učinjen je
još jedan značajan iskorak u
nastavljanju uznapredovalog trenda
razvoja Ličko-senjske županije,
jedne od najperspektivnijih županija
u Hrvatskoj. Vlada RH otvaranjem
carinarnice u Otočcu, a u sklopu
programa jednakomjernog razvoja
zemlje, daje Ličko-senjskoj županiji
ključnu ulogu u cjelokupnom razvoju
Republike Hrvatske. Carinarnica je
tako ne samo iskorak za županiju,
nego i preuzimanje dobrog dijela
odgovornosti za daljnji razvoj
Hrvatske, rekao je dr. Milinović,
d o d a j u ć i k a k o s u d o s a d
gospodarstvenici gubili cijeli radni
dan na putovanje do carine u Zadar ili
Rijeku te će im carinske ispostave
značajno olakšati posao.
Dokazali smo kako se voli Hrvatska u
ratu, a dokazujemo to i u miru,
između ostalog, novootvorenim
n a c i o n a l n i m i n s t i t u c i j ama ,
Institutom za društvena istraživanja
»Ivo Pilar«, Institutom za krš,
Veleučilištem »Nikola Tesla« u
Gospiću, Centrom za obitelj i mladež
u Senju, budućom ispostavom
Mirovinskog osiguranja u Novalji,
kao i vraćanjem više dislociranih
službi za mandata koalicijske vlade
natrag u županiju. Uvjeren sam da
Ličko-senjska županija korača
naprijed i u sljedeće četiri godine,
izjavio je za Večernji dr. Milinović
dok je župan Ličko senjski Milan
Jurković kazao da je sve veći izvoz s
područja Ličko-senjske županije te
da se carinske usluge približavaju
ljudima, a poduzetnici mogu rješavati
carinske formalnosti i u svom gradu.
Uz izgradnju autoceste i skoru
plinofikaciju, poslovne zone u
Gospiću, Otočcu, Brinju, Senju,
Noval j i , jamstvo su dal jnjeg
zapošljavanja, čime se ide prema
većem standardu i boljem životu
građana, rekao je župan Jurković.
U projektu opremanja Carinarnice u
Otočcu zajednički sudjelovali
Ministarstvo financija RH, Ličko-
senjska županija i Grad Otočac.
P o d r ž a v a j u ć i i n i c i j a t i v u
gospodarskih struktura Ličko-
senjske županije, Vlada RH donijela
je odluku o otvaranju Carinarnice u
Ot očcu s c i l j em po t pun i j eg
zadovoljenja potreba gospodarskih
subjekata kojima su carinske službe
približene i služe kao njihov servis. U
otočkoj će carinarnici biti zaposleno
oko 30 radnika. Carinarnica i
carinska ispostava Otočac smještene
su u prizemlju zgrade Hrvatskog
Telecoma u Ulici bana Josipa
Jelačića. Za pročelnika Carinarnice
Otočac imenovan jeMario Barković.
Za Vilu piše: Dražen Prša
Carinarnica u prizemlju zgrade HT-a u ulici bana Josipa Jelačića
60
Događaji u Lici