Page 63 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
U Bosiljevu otvoreni radovi na izgradnji plinovodnog sustava lika-dalmacija
Ličani bacaju peći na drva kroz prozor
M
i n i s t a r gospoda r s t va
B r a n k o Vu k e l i ć i
potpredsjednik sabora
Darko Milinović u Podrebru kod
Bosiljeva otvorili su radove na
plinofikaciji Like i Dalmacije te
izgradnji magistralnog plinovoda
Bosiljevo-Split. Glavni plinovod
Bosiljevo-Split prolazi kroz 6
županija, dug je 290 km, promjera 50
mm i radnog tlaka 75 bara. Na njega
će se vezati 160 km dug odvojnih
plinovoda s mjerno regulacijskim
stanicama preko koj ih će se
plinoficirati Ogulin, Otočac, Gospić,
Gračac, Obrovac ,Benkovac, Zadar,
Biograd, Pirovac, Šibenik, Drniš,
Knin, Trogir i Split. Pinovod će
omogućiti transport od 2,5 milijardi
prostornih metara prirodnog plina na
godinu a njegova predračunska
vrijednost je 185 milijuna eura.
Predsjednik uprave “Plinacara”
Branko Radošević kazao je da će plin
u Split stići potkraj 2009. godine dok
će se plinovod do Dubrovnika
izgraditi do 2011. godine. Radove
izvode domaće tvrtke. Vijest o
s k o r om d o b i v a n j u p l i n a u
domaćinstva Ličani su dočekali s
oduševljenjem. Pedesetogodišnju
otočanin Stjepan kaže da kad plin
stigne peć na drva baca kroz prozor.
Potpredsjednik sabora Milinović
kaže da će se Ličani i dalje grijati na
drva no ne u tolikoj mjeri kao do sada.
Plinofikacijom Like uveliko će se
smanjiti potrošnja drvne mase čime
će se sačuvati šumski resursi, kaže
Milinović. Za oko stotinjak uzvanika
zagrebački catering “Party time”
pripremio je 300 vrsnih specijaliteta
počevši od šunke pečene u kruhu,
mozzarelom, telećeom koljenicom
alla peka, biftekom, ražnjićima,
raznim salatama, savi jačama,
kolačima i izabranim vrstama vina i
sokova.
Za Vilu piše: Dražen Prša
62
Događaji u Lici