Page 67 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Široka Kula, 13. listopada 2007.
Subota, u naselju i župi sv. Mateja
apostola u Širokoj Kuli kod
Li kog Osika obilježena je tužna
obljetnica, 16 godina od tragi nog
stradavanja 40 mještana Široke
Kule i okolnih mjesta. Ubili su ih
pobunjeni Srbi a do sada je
prona eno 24 ubijenih, dok se za
grobovima 16 njih još uvijek
traga. Do sada još nitko nije
odgovarao za tragi nu smrt 40
civila.
Komemoracija je zapo ela kod
spomen ob i l j ež j a ž r t vama
Domovinskog i Drugog svjetskog
rata polaganjem vijenaca i
molitvom. Od pozvanih mnogih
državnim institucija odazvao se
jedino izaslanik Ministarstva
O b i t e l j i , b r a n i t e l j a i
me ugeneracijske solidarnosti
pukovnik Ivan Gruji koji je
nazo io u ime ministrice Jadranke
Kosor, a nazo ile su i delegacije
č
č
č
č
ć
č
č
đ
đ
16 godina od srpskog
zločina u Širokoj Kuli
Li ko-senjske županije i grada
Gospi a. Komemoraci ju je
otvorila ispred mjesnog odbora
Ivanka Vojvodi
enici 7.
razreda osnovne škole iz Li kog
Os ika zapa l i l e 13 svi j e a
simboli ki u znak sje anja na
tragi no ubijenu Vericu Nikši
koja je u trenutku svoje nasilne
smrti imala samo 13 godina i išla
bi u 7. razred. Nakon molitve za
pokoj žrtava župnika Široke Kule
vl
ževi a, u župnoj
crkvi je služena misa koju je
predslavio župnik Sinca Pejo
Ivki u suslavlju mjesnog župnika
i župnika i dekana Gospi a i
vojnog kapelanaAntuna Luketi a.
On je poru io da žrtve ubijenih
šiurokokuljana nisu uzaludne ako
mi od njih ne nau imo. Njihova su
tijela umrla ali ne i duše koje e
živjeti u nama.
č
ć
ć, dok su uč
č
ć
č
ć
č
ć
č. Luke Bla ć
ć
ć
ć
č
č
ć
Za Vilu piše: Draženko Tomić
Rijeka Lika postala je meka
z a m n o g e l j u b i t e l j e
netaknute prirode. Ovdje se
godinama ljeti skupljaju i
kampiraju ljubitelji prirode
i z A u s t r i j e , I t a l i j e ,
Njema ke. Zadnjih godina
tu se okuplja desetine ribi a
k o j i s v o j u s t r a s t z a
r i bo l ovom I l j ubav za
netaknutom prirodom nalaze
upravo ovdje.
č
č
Kanjon rijeke
Like mjesto
okupljanja ljubitelja
netaknute prirode
66
Događaji u Lici