Page 7 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

Da li je ova «Jesen» bila za koplje
bolja od prethodne, kakvi su njezini
odjeci, što činiti dalje…, samo su
neka od pitanja koja su trebala
dočarati ozračje jedne dobre priče
čiji je radni naslov «Jesen u Lici».
Sam naslov priredbe zapravo puno
kazuje, rekao nam je D. Vlainić.
Jesen je posvuda, pa tako i u našoj
Lici, nešto posebno. Ona znači
bogatstvo, krunu cjelogodišnjeg
težačkog rada i nastojanja da se
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Razgovor s Dragom Vlainićem, direktorom županijskog Centra za razvoj poduzetništva
Jesen u Lici 2007.
T
r ažeć i na j bo l j i pr i s t up
rezimiranju izložbe «Jesen u
Lici» razgovor s jednim od
organizatora činio se najbolje
rješenje. Svojevrsni
s
Dragom Vlainićem, direktorom
župa-nijskog Centra za razvoj
poduzetništva, sublimirao je ono
najvažnije što se tamo moglo vidjeti,
čuti i kušati, ali i mnoge nepoznate
dimenzije koje su najpopularnijoj
ličkoj priredbi odredile novi image.
post festum
svojim radom steknu dobra prijeko
potrebna za život. Tako je jesen u Lici
zapravo suma svih godišnj ih
događanja. Nakon svake jeseni idu
nova prela, svadbe, blagdanski
običaji i sve ono što je oduvijek resilo
ovdašnji način života i mentalitet
Ličana.
Čini mi se da je priredba uspjela
«izvući» pred oči posjetitelja sve ono
lijepo i pomalo sakriveno. Pokazala
je puno toga što smo mi znali, ali se s
time nismo previše dičili Lika i
Ličani i jesu takvi: samozatajni su, ne
pokazuju olako svoje posebnosti i
vrijednosti. A doista imaju što i
pokazati. Ličani se kao ljudi ne vole
previše eksponirati. Ponekad je
problem prezentiranja Like i u tome
što mislimo da su neke stvari oko nas
potpuno normalne i svakodnevne pa
nam se čini da nisu toliko vrijedne
pažnje. Ponekad puno toga dobrog i
nesvjesno zanemarujemo, umjesto
da to dobro pokažemo drugima.
Mislim da je to jedan od razloga što
Lika, Ličani i sve te posebnosti
ponekad jednostavno nisu dovoljno
prepoznat l j ive. Misl im da je
prvenstveno u pitanju skromnost
naših ljudi, a ne nedostatak svijesti o
vrijedno-stima Like i svega onoga što
naša Lika ima.
U početku smo ponegdje imali
velikih problema. Bili smo svjesni da
netko i nešto vrijedi jako puno, ali su
nas ti ljudi pomalo odbijali po onoj
staroj «nije to toliko važno da bismo
se time dičili!» Prije desetak godina i
danas poimanje vrijednosti našega
etno-naslijeđa uvelike razlikuje.
Promijenio se i mentalni sklop naših
ljudi jer su shvatili da se nemamo
- U kojoj je mjeri «Jesen u Lici»
uspjela prezentirati ono najbolje što
Lika nudi?
- Je li takav mentalitet Ličana
p r e d s t a v l j a o p o t e š k o ć e p r i
realizaciji «Jeseni u Lici»?
6
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda