Page 8 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

čega stidjeti, nego li sasvim suprotno-
da imamo svijetu pokazati puno toga
što vrijedi, što nas oslikava onakvima
kakvi mi uistinu jesmo. Mislim da je
to u cijeloj priči o «Jeseni u Lici» ono
najvažnije. Prije smo znali ići od kuće
do kuće, ali u doslovnom smislu.
Animiranje tih ljudi bilo je najveći
podvih. Ponegdje smo, htjeli mi to ili
ne, morali popiti pet ili šest rakija da
bi nam domaćin pokazao svoje
proizvode i pristao doći na izložbu.
Razbijao se stid kojemu po nijednoj
ljestvici vrijednosti ili psihološkom
rangiranju nema mjesta jer ću
ponoviti da smo unatoč povijesnim
nedaćama i «vjetrometinama»
događanja i sudbina ipak očuvali
prekrasne običaje, zanate, gastro-
ponudu, rukotvorine… Sada stvari
stoje drukčije. Tek što prođe «Jesen u
Lici» ljudi me pitaju: «Kad ćemo
opet? Hoćete li nas opet zvati?»
Cijela se priča okrenula u pravom
smjeru.
- Što bi se moglo izdvojiti pri
usporedbi «Jeseni u Lici» i srodnih
manifestacija?
- Kakvi su komentari ljudi iz Vaš
struke?
Obilaskom mnogih priredaba i
usporedbom s «Jeseni» mi možemo
ići dalje jer se uvijek vidi nešto novo,
uoči se nekakav važan detalj. Na
slične priredbe često idem službeno,
ali u privatnom aranžmanu. Idem na
područje Hrvatske, ali i šire. U
usporedbi s drugima kazati da se
nemamo čega sramiti je zapravo
preskromno. Ono što mi činimo je na
v r l o v i s o k o j r a z i n i , v r l o
profesionalno, korektno i zaista
uspješno. To se lako dade zaključiti
prat imo l i sl ične izložbe od
Dubrovnika, preko Vinkovačkih
jeseni, izložbi u Istri itd. U samome
smo vrhu ovakvih izložbi! To nije
samomoja konstatacija.
Komentari su zaista izvrsni. Možda
smijem kazati da ponekad ima i
malo podilaženja. Ne u lošem
maniru već iz dobrih kolegijalnih
odnosa. Mogu reći da smo i mi sami
već dovoljno sazreli da možemo
ocijeniti gdje smo po kvaliteti u
usporedi s prethodnom izložbom i
o n i m d r u g i m a . O v a k v e
manifestacije nije lako organizirati.
S vremenom smo stvorili dobar tim
koji odgovara na sve izazove. Pučki
rečeno «pušemo svi u isti rog».
Izložba je počela prije devet godina,
a od kada ju je organizacijski
preuzela Ličko-senjska županija
stvari su krenule brže i događale su
se sve bolje i bolje stvari. Potpore
imamo ne samo od Županije, nego i
od Gradova i Općina, ustanova,
poduzeća. Ovo je postao način da se
otvorimo Hrvatskoj i svijetu i
pokažemo ono najbolje, a takvu
sinergiju nisam vidio u drugim
sredinama.
7
"Jesen u Lici" - Izložba tradicijskih proizvoda