Page 10 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
8
izdašnih kapaciteta, može lako
ugroziti uslijed sječe šuma koje su
blizu kaptaže i izvora, presijecanjem
žila raznim putovima, odnosno
nekim drugim ljudskim djelovanjima
i neprimjerenim tehnologijama.
Moram napomenuti da je punjenje
vode u boce i prodaja iste kao
izvorske prirodne vode na svjetskom
tržištu uvjetovano da se na vodi ne
radi nikakav tretman, tj. voda mora
biti sama po sebi bakteriološki čista.
Mnogi gradski vodovodi uHrvatskoj,
a i u Europi, toliko su poboljšali
kakvoću vode iz slavina, da je danas
jako teško prodati buteljiranu vodu.
Samo vrhunska kvaliteta, gdje je
isharmonizirana mineralna vrije-
dnost, može naći kupca. Tvrtka
FRANCK, koja je ušla u projekt
„Košne vode“, na kojemu sam i
osobno sudjelovao, jako dobro
razvija samprojekt.
U primorskom dijelu Ličko-senjske
županije mogu se izgraditi tzv. foto-
naponske PV energane, što je
trenutno posljednja riječ tehnike.
Sastoje se iz staklenih ploča, u koje su
ugrađene silicijske ćelije, te se na taj
način sunčeva energija izravno
pretvara u električnu. Već postoje
radne skupine u Zagrebu, sastavljene
od invest i tora i predstavnika
američkog veleposlanstva, s kojima
razvi j amo t akve proj ekt e za
Hrvatsku. Područje od Senja do
Karlobaga ima dovol jan broj
godišnjih sunčanih sati, što je
osnovni preduvjet isplativosti ovog
postrojenja. PV energane su najpri-
kl adni j a zamj ena - ekološki
a p s o l u t n o č i s t a z a
fosilna goriva koja nam nedostaju.
Ovo je vrlo isplativa industrija sa
stopostotnim godišnjim rastom.
Prema preporuci Europske Unije
ulazimo u projekte obnovljivih
izvora energije.
Veliki vizionar, hrabar, odgovoran
čovjek i, najkraće rečeno: ostvario je
ideju dr. Ante Starčevića i vjekovnu
težnju hrvat skog čovjeka za
vlastitomdržavom.
U samom početku Domovinskog rata
PLIVA je osnovala Dobrotvorno
društvo za pomoć braniteljima i
njihovim obiteljima, te obiteljima sa
skromnijim mogućnostima. PLIVA
je prikupljala lijekove i novčana
sredstva od multinacionalnih farma-
ceutskih kompanija za hrvatske
branitelje, i za one na bojišnici i za
one u bolnicama, te im pružala svu
potrebnu potporu. Dobrotvorno
društvo PLIVA bilo je jedan od
suorganizatora hodočašća hrvatskih
branitelja u Lourdes. Istodobno,
uspješno smo surađival i i s
gospođom Ankicom Tuđman i
B i l i s t e b l i s k i s p o k o j n i m
p re d s j e d n i k om d r. F r a n j om
Tuđmanom. Kakav je dojam ostavio
na Vas?
Vaš humani tarni rad t i jekom
Domovinskog rata.
Za Vilu piše: Avenka Butković
njezinom „Zakladom za pomoć djeci
Hrvatske“. Za svoje sudjelovanje u
humanitarnom radu tijekom Domo-
vinskog rata odlikovan sam Redom
Danice Hrvatske s likom Katarine
Zrinske.
Ivan Pavao II je najzaslužniji čovjek
što je Hrvatska stekla neovisnost i
dobila međunarodno priznanje. Ivan
Pavao II je, ne samo čovjek Rimske
Crkve, nego je za mene osobno
hodajući svetac. Ekumenizam, koji je
uveo, i te kako je potreban u ovom
multikulturalnom svijetu. Možda je
najveća vrijednost što je ljudima
davao nadu. Svijet bez njega nije više
isti.
Moja supruga Marija bila mi je i
ostala najveća podrška još iz
studentskih dana. Diplomirala je pri
Elekt rotehničkom fakul tetu u
Zagrebu i radila u INI do umiro-
v l j en j a . Sada mi pomaže u
korespondenci j i s pos lovnim
partnerima
Umjerenom životu, radu i odmoru s
puno kretanja, jer planinarenje ljeti
po Velebitu, a zimi po Medvednici
krijepi čovjeku duh i tijelo. Obnovio
sam rodnu kuću u Pazarištu, čime se
ponosim. Parafrazirao bih jednu
misao Miroslava Krleže: „
č
š bih samo dodao da su
tri stvari najteže: prvo, iskorijeniti
s i romaš tvo; drugo, održavat i
uspješno osobnu karijeru i treće, rasti
u vjeri.
U životu
je sve ono što vidiš dje jim
pogledom.“ Jo
Vaš susret s papom Ivanom Pavlom
II.
Iza Vaše uspješne karijere stoji Vaša
obitelj. Recite namnešto o njoj.
Moram Vas upitati, čisto osobno,
čemu zahvaljujete svoj vitalni i svjež
izgled?
Članovi Uprave PLIVA-e 1998.