Page 12 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
10
Arhitekt Ante Pađen iz Zagreba završio je projekt uređenja trga ispred crkve Sv. Karla Boromejskog. Na naš upit
odgovorio je da je u svojoj karijeri imao mnogo projektnih zadataka ali da mu je ovaj zadatak koji je dobio od
Udruge Ličana Vila Velebita jedan od najdražih. S jedne strane to je veliki izazov prema građanima i gradu
Karlobagu a s druge strane kao povremeni stanovnik Karlobaga želio sam da moj rad pridonese uljepšanju grada.
Arhitekt
Ante Pađen
N
akon što je Odbor za
izgradnju spomenika
izabrao kipara Ivana
Golca pojavila se potreba za
uređenjem cjelovitog prostora na
kome će biti postavljen spomenik.
Nakon donatorske večere u
organizaciji Vile Velebita koja je
organizirana u r
tradicionalnom ličkom okuplja-
lištu, stvoreni su preduvjeti za
proširenje prvotnog projekta
izgradnje samog spomenika. Na
donatorsku večeru odazvalo se 26
prijatelja i članova Vile Velebita.
Vila Velebita uspjela je od svojih
prijatelja i donatora prikupiti
420.000 kuna. Slijedom te
uspješne donatorske večere
Upravni odbor VileVelebita donio
estoranu “Stara
poštarica”, u dvorani “Rogoz”,