Page 14 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

je odluku da se uredi i trg ispred
crkve sv. Karla Boromejskog kao i
pročelje crkve. Odbor za izgra-
dnju spomenika i arhitekt Ante
Pađen dogovorili su da se napravi
projektna dokumentacija za
cjeloviti projekt. U Zagrebu je
održan sastanak na kome su uz
arhitekta Pađena i kipara Golca
bili nazočni
Željko Šplajt,
Zlatimir Bačić i MilanVrkljan.
Nakon što je arhitekt Pađen
pokazao idejno rješenje i upoznao
Odbor s detaljima, donesena je
odluka da se Upravnom odboru
VileVelebita predloži da izgradnja
i uređenje trga započmu krajem
siječnja 2008. godine i završe
krajemožujka iste godine.
Slijedeći dan članovi Odbora iz
Karlobaga na čelu s župnikom fra
Stjepanom Bergovec prihvatili su
ideju i tempo uređenja trga.
U dogovoru sa fra Stjepanom Be-
rgovcemodlučeno je da će se cijeli
trg popločati. Uredit će se slivne
vode. Prema jadranskoj magistrali
postavit će se niz klupa i “korito”
za autohtonu vegetaciju. Također
na objektu crkve sv. Karla
Borome-jskog zamjenit će se troje
dotrajalih vrata s novim hra-
stovim. Spomenik Šimi Sta-
rčeviću prema prijedlogu arhite-
kte Pađena bit će postavljen na
početku trga i gledat će prema
zapadu. Spomen ploča s podacima
o Šimi Starčeviću bit će napisana
na hrvatskom, engleskom i
francuskom jeziku. Odbor za
izgradnju odlučio je pozvati člana
Francuskog veleposlanstva u
Zagrebu da se pridruži kod
svečanog otvorenja spomenika.
Naime, Šime Starčević djelovao
je u Karlobagu u vri jeme
Francuske prisutnosti u ovim
krajevima, te u vrijeme objave
poznate Francuske Deklaracije o
ljudskim pravima koja je posebno
nadahnula Šimu Starčevića.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
12
Kipar Ivan Golac bio je u Zagrebu na sastanku sa Zlatimirom
Bačićem i Željkom Šplajtom
Članovi Odbora iz Karlobaga Lucija Tomljenović, Branko Jažić i dr.
Slavko Dujmović prihvatili su prijedlog Upravnog odbora Vile
Za Vilu piše: Milan Vrkljan