Page 15 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

13
O
dbor za izgradnju spomenika Šimi Starčeviću na sastanku održanom u Kapucinskom samostanu u Karlobagu,
donio je odluku da se napravi tisak promotivnih razglednica sa motivima crkve sv. Karla Boromejskog i
izgledom spomenika koji će biti postavljen namali trg ispred crkve.
Razglednice će biti tiskane u 5000 primjeraka te poslane na adrese Ličana i prijatelja Like u cijeloj Hrvatskoj i izvan.
Tisak će realizirati tiskara “GRAFOBIRODOMINIĆ” iz Zagreba.
Odbor za izgradnju spomenika Šimi Starčeviću (na slici: Radošević,
Crnić, Marić) obišli su atelje kipara Ivana Golca i uvjerili se da će
spomenik uskoro biti gotov.