Page 16 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
14
N
a križanju Trat inske i
Ogrizovićeve ulice u Za-
grebu nalazi se kultni kafić
BlueUp u vlasništvu Marijane
Milinović, porijeklom iz Gospića.
Marijana je treća generacija u obitelji
Milinović koji se bave ugostite-
ljstvom. Posao je počeo pokojni dida
MateMilinović rođen u Barletima još
prije 2. svjetskog rata. Nakon 2.
svjetskog rata odlazi trbuhom za
kruhom u Njemačku. UMünchenu je
godinama vodio zajedno sa sinom
Milanom restoran. Nakon stvaranja
Hrvatske države pokojni dida Mate
ostavio je više restorana i oko 15
stanova u strogom centru Münchena
koje je iznajmio, i vratio se sa obitelji
u Hrvatsku. I danas su jedna od
najbogatijih ličkih obitelji s brojnim
nekretninama širom Hrvatske. Danas
je BlueUp mjesto gdje se Ličani
srednje generacije redovito okupljaju
nedjeljom, na jutarnjoj kavici, i
pretresaju dogodovštine iz Like.
Nedjeljna kavica