Page 2 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Božićna čestitka
gospićko-senjskoga biskupa mons. dr. Mile Bogovića
Dragi vjernici!
Često nam se događa da se ljudi neispravno postavljaju prema nama, da
nam ne priznaju zasluge koje nam pripadaju, pače da nas krivo optužuju. Ne
bi valjalo kada bi nas tada obuzela nemoć i svijest da ništa ne možemo.
Imamo, doduše, moralno pravo tražiti da nam drugi priznaju što smo zaslužili
i da tražimo da nas se sudi po pravdi. No ima mnogo slučajeva kada nećemo
uspjeti ni u jednom ni u drugom. Jednako ne bi valjalo kada bismo sve snage potrošili u dokazivanje
kako smo zaslužni i kako nas krivo optužuju. U prvom slučaju bismo doista doživjeli poraz, a u
drugom slučaju postali bismo nesposobni da nešto pozitivno poduzmemo za sebe i druge. Možemo
pitanje proširiti od pojedinca na cijeli narod.
Većina, naime, našeg naroda osjeća da nismo dobili priznanje za zasluge koje nam pripadaju,
pače da mnogi zaslužni nerijetko bivaju krivo optuženi. Pitamo se je li dobro da nas zbog toga
obuzme nemoć, da sve svoje snage trošimo na dokazivanje naše ispravnosti, odnosno u
dokazivanju neispravnosti optužbi protiv nas?
Postoji bolji izlaz. I našim preplašenim srcima Bog poručuje: „Učvrsti svoje srce i budi jak“ (Sir 2,
2)! UDošašću slušamo glas proroka Izaije: „Recite preplašenim srcima: Budite jaki“ (Iz 35, 4)!
Navodimovdje naš narod kao primjer koji nam je bliz i shvatljiv, ali slična ponižavanja događala su
se i događaju drugimnarodima i narodnosnim skupinama.
Najjasniji i najjači odgovor na sve naše ugroženosti i ponižavanja Bog je dao po otajstvu
utjelovljenja svoga Sina, što na poseban način slavimo o Božiću. Bog je u Isusu Kristu bio izložen
ugroženosti i poniženjima od rođenja pa do Kalvarije.U toj Božjoj slabosti bila je nevjerojatna snaga
koja je podignula cijeli svijet. To je dobro shvatio sv. Pavao i zato kaže: „Kad sam slab, onda sam jak“
(2 Kor 12, 10).
Naime, Isus Krist ne samo da od svoje okoline nije bio uvijek ispravno vrednovan, nego je često i
krivo optuživan. Na temelju krive optužbe osuđen je na smrt. No, on je dao najbolji odgovor kako se
čovjek u takvim okolnostima treba postaviti. Nije trošio život tražeći od sviju pravdu za sebe. Nije
zbog toga što su ga ponižavali ljudi odustao od njihova spašavanja. Pače, u poniženju pokazao je
snagu svoje volje i ljubavi.
Tu su snagu imali oni koji su prvi bili svjedoci pojave utjelovljenog Sina Božjega u nemoći. Zato su
Marija i Josip mogli podnijeti sablazan što se Sin Božji rađa u nesigurnim okolnostima, što je zarana
morao prihvatiti sudbinu prognanika na zemlji. Za vrijeme Isusova javnog djelovanja nikakva mržnja
prema njemu nije mogla ugasiti njegovu ljubav prema svima, nikakva zloća koja se na njega sručila,
nije urušila njegovu dobrotu. Nije čak nikoga prijavio za uvrede i ponižavanja, iako je od onoga koji
ga je udarao tražio obrazloženje zašto ga udara (usp. Iv 18, 23). Ništa ga nije zaustavilo da spasenje
zasluži svakom čovjeku, pa i onima koji su vikali: „Raspni ga“ (Iv 19,15)!
Ići tim putem, nije lako, ali - nakon što je Krist njime prošao - moguće je. Treba povjerovati ljubavi,
kako reče sv. Ivan (usp. 1 Iv 4, 16). Nije samo vrijedno pronaći načina da se teškoća oslobodiš; još je
važnije biti tako jak da semožeš nositi s njima. Tada nosiš spasonosni križ za sebe i za braću.
Mnogi danas previše snage troše da osiguraju svoja prava i da ih se oslobodi svake optužbe. Nije
to nešto loše, pogotovo ako time učvršćujemo u svojoj sredini osjećaj za pravdu i istinu. No, događa
se da nas to iscrpi do takve nemoći da izgubimo vjeru u pravdu i istinu, ili još gore, da i sami
povjerujemo u korisnost nepravde i kriva optuživanja. Toj napasti podložan je svaki pojedinac. Tu
jabuku napasnik nudi i našem narodu kao zajednici. Bilo bi štetno da tu jabuku grizemo. Tada bismo
posvjedočili svoju slabost i sami sebe ponižavali. Trebamo biti jaki i nadvladati tu napast. Svjetlo za
izlazak iz začaranog kruga za svakoga od nas zasvijetlilo je u Betlehemu pred više od 2000 godina.
+ Mile Bogović,
gospićko-senjski biskup
U Gospiću, na dan hrvatskog mučenika sv. Nikole Tavelića, 14. studenog 2007. godine.