Page 21 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

A
erodrom Otočac je jedini
aktivni aerodrom na po-
dručju Ličko-senjske župa-
nije. Uređen je 1972-1973. godine a
investitor je bila tadašnja Općina
Otočac. Registriran je kao aerodrom
za obučavanje letačkog osoblja i
sportske potrebe odnosno prema
tadašnjim propisima kao sportski
aerodrom. Namjena aerodroma
Otočac bila je prema registru za
obuku u letenju, športsko-turističke
potrebe i ostale aktivnosti aerokluba.
Lokacija je oko 3 km jugoistočno od
Otočca (Špilnik), neposredno uz
cestuOtočac-Gospić.
Na svega 1 km nalazi se poslovna
zona od 13 hektara.
Najveći dio aerodroma zauzima
površina na kojoj se nalazi travnata
uzletno-sletna staza širine 100 m i
dužine oko 1.740 m, odnosno oko
Upisani su slijedeći podaci:
AerodromOtočac namijenjen je za:
Referentna točka aerodroma,
geometrijsko središte uzletno-sletne
staze s koordinatama: 44˚ 50 ˝ N i
15˚17 ˝ E
Referentna točka aerodroma 463m
Referentna temperatura 20˚ C
Nosivost manevarske površine je za
zrakoplovMTOWdo 7 t. (Let 410)
Pravac uzletno-sletne staze je 141˚ -
321˚
Le t en j e špor t s ko - t ur i s t i čk i h
zrakoplova, ultra lakih letjelica i
jedrilica,
Ob u k u l e t a č k o g o s o b l j a i
padobranaca, trenažu i rekreaciju.
΄ 44
΄ 34
17,4 hektara. Uz tu površinu postoje i
dvije manje. Uz sjeverozapadni prag
staze je oko 1,8 hektara zemljište do
AERODROM OTOČAC
ICAO CODE: LDRO
Telefon za kontakt 091/575-4654 Toni Dujmović - operator zračne luke Otočac.
Za Vilu piše: Dražen Prša
ceste Otočac-Gospić na kojoj je
stajanka, objekt aerokluba u kojem
su prostorije aerokluba i ugostiteljski
sadržaj i hangar za zrakoplove. Tu je
pristupni put i parkiralište za vozila.
Uz jugoistočni prag staze se nalazi
bočno površina oko 2,7 hektara.
Objekt aerokluba je izgrađen 1977.
površine 172 m i sastoji se od
prostorije za održavanje nastave,
kancelarije, bifea i sanitarnog čvora.
Ispred objekta je terasa do koje vodi
pristupna prometnica.
Hangar površine 360 m je izgrađen
1989.g. i služi za smještaj i
održavanje zrakoplova. Ispred
hangara je manja stajanka s asfaltnim
kolnikom površine 180 m . Postoji i
cisterna za gorivo i pokazivač smjera
vjetra. Na strani uz cestu je ograda.
Objekti imaju priključak za vodu,
struju i telefon.
Prostornim planom uređenja Grada
Otočca rezervirane su površine za
eventualno širenje i razvoj ae-
rodroma.
Aerodrom Otočac je jedini ae-
rodrom u regiji i već više od tri
desetljeća djeluje i okuplja mladež
zainteresiranu za tehničku kulturu i
zrakoplovstvo. Nositelj tih akti-
vnosti je
2
2
2
aeroklub „KrilaGacke“.
19