Page 22 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

SIRANA “EKO GACKA”
Sa sadašnjih desetak kooperanata u siranu " Eko Gacka" svaki
dan stiže oko 450 litara kvalitetnog mlijeka od kojega se dnevno
proizvede oko 36 visokokvalitetnih eko sireva.
ji
i
i
i
li
li
lij
j
i
i
li
i
i
.
O
točac je dobio prvu privatnu
poljoprivrednu zadrugu "
Eko Gacka" u čijem sastavu
posluje i prva sirana , takve vrste pod
istim nazivom. Upravitelj zadruge
ujedno i vlasnik sirane " Eko Gacka"
Mijo Orešković kaže da je zadruga
odnosno sirana sa radom počela u
svibnju ove godine. Vlastitim
novcem i uz kredi t HBOR-a
Orešković je izgradio modernu
siranu te oko sebe okupio male
proizvođače mlijeka (kooperante) od
kojih redovno otkupljuje mlijeko,
koje, kako kaže ima posebnost: " to je
mlijeko koje nema silaže i sjenaže, u
stvari mlijeko se dobiva od krava koje
se hrane isključivo suhim sijenom,
ispašom i mljevenim žitaricama. Za
sada smo prvi koji činimo nešto
takvo. Mlijeko koje otkupljujemo od
kooperanata plaćamo i do 30 posto
više za razliku od drugih otku-
pljivača". Sa sadašnjih desetak
kooperanata u siranu " Eko Gacka"
svaki dan stiže oko 450 litara
kvalitetnog mlijeka od kojega se
dnevno proizvede oko 36 visoko-
kvalitetnih eko sireva. Orešković
kaže da je isključivo zbog podu-
zetničkog duha ali i želje da stvori
nešto novo, ekološki osviješćeno,
pokrenuo ovaj posao koji zahtijeva
puno odricanja, truda i entuzijazma.
Školu sam završio kako bi proizvo-
dnju sira usavršio, educirao sam se
kod dr. Samira Kalita sa Agrono-
mskog fakulteta iz Zagreba i
vjerujem, što najbolje pokazuje
potražnja i uvažavanje sira da sam u
stvari uspio stvoriti lički brend".
Paleta Oreškovićevih proizvoda
ogleda se u nadaleko traženom
ličkom škripavcu, polutvrdom
ličkom siru, otočkom dimsiju,
kravljoj skuti te siru u maslinovom
ulju. Sirana " Eko Gacka" ima sedam
prostorija, lift uz zrionu sireva što je
ujedno i potvrda da udovoljava
strogim standardima Europske unije.
Da se već sada Oreškovićeva
"mliječna" paleta proizvoda probila
na probranom tržištu povrđuje i
podatak da se sirevi mogu kupiti u
riječkim " Plodinama", trgovačkim
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
20