Page 25 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

DRUŠTVO ZA PRIMJER
LOVAČKO DRUŠTVO “JAREBICA” SENJ
P
remda u njihovu imenu stoji
riječ lovstvo članovi LD
«Jarebica» Senj nisu samo
lovci . Oni su istovremeno i
zaljubljenici u prirodu i njeni čuvari,
a tako je već preko stotinu godina
otkako je na senjskom području i
otpočeo organizirani lov.
Današnje LD »Jarebica» osnovano je
1930.g. Danas ima oko 190 članova i
j edno j e od brojni j ih, a l i i
najaktivnijih lovačkih društava u
Ličko-senjskoj županiji. Jarebica
gospodari sa dva lovišta, «Senj» i
«Sveti Juraj» ukupne površine oko 18
tisuća hektara i na njima odnedavno
ima tridesetgodišnju koncesiju, a
ovaj dugi rok korištenja lovišta
odobren je temel jem nj ihove
ambiciozne lovno-gospodarske
osnove i budućih planova razvoja, ali
prije svega temeljem dosadašnjih
rezultata rada među kojima je i
muflonska divljač na koju su senjski
lovci izuzetno ponosni jer je rezultat
nj ihovih sustavnih nastojanja
započetih 1980.g. kada je po prvi puta
u Hrvatskoj šest grla muflona
nastanjeno u lovište Sveti Juraj. I
danas akon četvrtstoljetne brige
lovište Sveti Juraj najpoznatije je
lovište muflona ne samo u Hrvatskoj
nego i šire, pa u njega u komercijalni
lov dolaze brojni lovci iz Europe i
Amerike.
Rezultat nesebičnog rada senjskih
lovaca je i lani otvoren Lovački dom
izgrađen u Perdasima, na cesti Senj-
Vratnik, a može primiti preko stotinu
Mufloni u podgorskim vrletima
Ispred doma u Perdasima
23