Page 3 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VILAVELEBITA
Osnivač i izdavač:
Za izdavača:
Glavni urednik:
Uredništvo:
Suradnici:
Adresa uredništva:
Grafička priprema:
Fotografije:
Tisak:
Broj žiro-računa:
Cijena jednog primjerka:
Upravni odbor Udruge:
časopis Like i Velebitskog primorja
Udruga Ličana "Vila Velebita"
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel.: 01/4635-888
doc.dr.sc. Milan Vrkljan
predsjednik Udruge
Dr. Jure Murgić, Avenka Butković, prof.
Luka Maršić (pomoćnici glavnog urednika),
Tihomir Marjanović, Jasmina Milinović
Katalinić, Ivica Sokolić, fra Draženko
Tomić,
Jasna Čutić, Josipa Dasović, Mirjana
Greblo, Ana Jelinić, Karolina Vidović
Krišto, Mladen Kukina, Željko Popović,
Marin Smolčić, Željko Mataija, Ana-Maria
Devčić, Dražen Prša, Lucija Tomljenović,
Vila Velebita,
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel./Fax.: 01/4635-888
e-mail: urednistvo@vila-velebita.hr
www.vila-velebita.hr
Tihomir Marjanović
Tihomir Marjanović,
Arhiv Vile Velebita,
Internet photo pages.
ZNANJE d.d., Zagreb
2360000-1101435362
10,00 kuna
Naklada: 5000 primjeraka
doc.dr.sc. Milan Vrkljan
dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik / dr. sc.
Ante Bežen / Stjepan Bićan, dipl.iur /
Tomislav Crnić, dipl.ing / Ivica Francetić,
dipl.ing / Nikola Jurković / Ivan Krpan,
dipl.ing / Josip Milinković / Damir
Miškulin, dipl.ing / Željko Radošević,
dipl.ing / prof. Petar Rajković / dr. sc. Ivan
Šimunić
Nikola Kostelac, dipl.ing, predsjednik /
Predrag Čudina / Josip Zdunić, dipl.iur/
ISSN 1331-7059
EAN-13 code: 9771331705001
Nadzorni odbor Udruge:
Dijana Fišter, Vlado Marić
Ana Tomljenović, dr. sc. Željko Holjevac,
Dorotea Prpić, Milan Murgić, Željko
Starčević, Milan Ostović
IZ SADRŽAJA
3
Martin Pastuović
Intervju sa Martinom Pastuovićem,
dugogodišnjim potpredsjednikom Upra-
ve i članomNadzornog odbora PLIVE.
Cijelo vrijeme, tijekom školovanja, sam
radio. Primjerice, raznosio mlijeko, čuvao
blago i dosta uspješno igrao juniorski
nogomet u požeškom klubu. Osobito
sam volio kemiju i matematiku, pa su mi
profesori preporučili nastavak školovanja
u Zagrebu. Tako sam 1957.g. preselio u
Zagreb. I, upravo se ovih dana navršilo
pola stoljećamog života u Zagrebu.
Spomenik Šimi Starčeviću
Piše: Avenka Butković
Piše: Vlado Marić
ZAGREB
KARLOBAG
1
10
Ante Pađen - arhitekt
Arhitekt Ante Pa-
đen iz Zagreba za-
vršio projekt ure-
đenja trga ispred
crkve Sv. Karla
Boromejskog.
14
Kafić BlueUp u Zagrebu
Nedjeljna kavica u
ku l t nom ka f i ću
BlueUp, okuplja-
lištu Ličana u Tra-
tinskoj 66 u Za-
grebu.
Piše: Milan Vrkljan
U Karlobagu Odbor
z a i z g r a d n j u
spomen i ka don i o
odluku: Spomenik
Š i m i S t a r č e v i ć u
k r a j e m o ž u j k a
2008. godine bit će
postav l jen i spred
c r k v e s v. K a r l a
Boromejskog.
9