Page 33 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Osam tisuća naših navijača
pokorilo Engleze
N
ikada u povijesti Engleskog
nogometa nije smijenjen
selektor preko noći. U jutro
j e dobio otkaz bez pi sanog
obrazloženja. Nitko ga nije pozvao na
razgovor, nije se sastala poznata
Engleska komisija koja je uvijek
uspijevala naći „najbolje rješenje“.
Kao nikada do tada stvar se sjekla,
lomila preko koljena. Ostali su bez
selektora i Europskog prvenstva.
Englezi su pokušali biti poslovično
hladni ali vidjelo se da su silno
poniženi.
Hrvati
napuštajući
Londonski aerodrom vidjeli su
l u t a j uće pog l ede po l i ca j aca ,
činovnika, carinika, ... koji se nisu
htjeli susresti.
Hrvatski navijači demonstrirali su
dosad najbolju podršku nekoj
gos t u j ućo j r ep r ezen t ac i j i na
Wembleyu, opravdavši reputaciju
ponajboljih, ako ne i najboljih
kontinentalnih navijača. Tu su
Do te večeri Englezi su bili uvjereni da su najbolji na svijetu u dvije stvari:
nogometu i navijanju. Nakon tih paklenih 90 minuta ništa nije kao prije.
Engleska
2
3
Hrvatska
31