Page 39 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Vila Velebita: Vi ste nova generacija
Ličana. Odrasli u metropoli ali s
jakim osjećajem pripadnosti. Što sad
radite?
Vila Velebita: Gdje ste rođeni?
Vila Velebita: pouzdano znam, Vaš
otac završio je elektrotehniku i bio je
također prvi student svoje generacije.
Dr Radošević: Od 3. mjeseca 2007.
sam na specijalizaciji iz ginekologije
i porodništva u Klinici za ženske
bolesti i porode, Petrova 13. Trenutno
sam na drugoj godini znanstvenog
poslijediplomskog studija i pripre-
mam temu doktorskog rada.
Dr Radošević: Rođena sam 1980.
godine u Zagrebu, u Petrovoj bolnici,
ali sam po ocu i majci Ličanka. Otac,
Željko Radošević, vuče korijene iz
Aleksinice u Pazarištima i Smilja-
nskog polja, a po majci Jasni, rođ.
Maras sam porijeklom iz Debelog
brda pokraj Trnovca i Jadovnog.
Roditelji sumi odrasli u Gospiću te su
po završetku gimnazijskog školo-
vanja upisali fakultete u Zagrebu i po
njihovu završetku osnovali obitelj.
Dr Radošević: Mislim da ste u pravu.
I danas je perfektan.
Dr Radošević: sigurna sam, ljudi u
podvelebitskom kraju oko Pazarišta
su izuzetno bistri.
Dr Radošević:
Sa 6 mjeseci
s e l i m s e u
Gospić, u Pa-
zarišku ulicu, k
baki Danici i
didi Josici gdje
živimo do moje
četvrte godine
kada se zaje-
dno selimo u Zagreb, u Lučko. Neza-
boravne ljetne praznike redovito
provodim u Gospiću, kod bake
Marije i dide Ive Maras u Kaniškoj
ulici.
Dr Radošević: Osnovnu školu Lučko
Vila Velebita: Geni?
Vila Velebita:
k r a t k o s t e
ž i v j e l i i u
Gospiću?
Vila Velebita: ipak, školovanje ste
započeli u Zagrebu?
polazim od 1987. do 1994.godine i
sve razrede završavam s odličnim
usp j ehom, t e sud j e l u j em na
natjecanjima iz biologije i mate-
matike. Na državnom natjecanju iz
biologije u Murteru osvajam drugu
mjesto.
Dr Radošević: Po završetku osnovne
škole, 1995. godine upisujem
prirodoslovnomatematičkuV. gimna-
ziju u Zagrebu. S radom «Doka-
zivanje štetnosti deponije fosfogipsa
pokraj Kutine» na Državnom natje-
canju iz biologije u Gospiću osvajam
prvo mjesto. S istim radom 1998.
godine na Europskom natjecanju iz
biologije u Berlinu osvajam drugu
nagradu te provodim 2 tjedna u
istraživačkom kampu u Chemnitzu,
Njemačka.
Dr Radošević: Moja mama je biolog.
1999. godine upisujem Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao
treća na rang listi.
Vila Velebita: U srednjoj školi
pokazujete širi interes od onog koji je
propisan programom?
Vila Velebita: Kao da vas nešto
privlači prema biologiji od rane
mladosti?
Vila Velebita: dobili ste Rektorovu
nagradu. Što ste radili?
M
nogi mladi ljudi s kojima smo u kontaktu prekoUdruge ličana „VilaVelebita“ ukazivali su namda u Zagrebu
postoji jaku puno mladih, obrazovanih, ljudi koji su ličkog podrijetla i imaju, unatoč tome što su rođeni u
Zagrebu, izgrađen jak osjećaj pripadnosti ličkim korijenima. Jedna od najblistavijih i najobrazovanijih
mladih intelektualki je i dr. Velena Radošević. Mlada liječnica koja je završila Medicinski fakultet, Sveučilišta u
Zagrebu s perfektnimocjenama i među prvih pet u svojoj generaciji.
Velena Radošević
37