Page 4 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Finale je pripalo "Nacio-nalu", re-
gularni ti-jek susreta završio je 1:1,
ali u sedmercima je bio bolji
"Nacional" 3:2 i pobjeda je pripala
njima.
IZ SADRŽAJA
2
Aerodrom Otočac
19
PC računala
17
Ličanke na studiju u Zagrebu
15
Sirana “EKO GACKA”
20
L.D. “Jarebica” - Senj
25
Ljudska prava
Hrvati kao narod
koji se stoljećima
bor io za svoju
slobodu a često i
slobodu drugih,
jesu i moraju biti
istinski borci za
ljudska prava.
Piše: prof. Luka Maršić
Slunjska Gradina/Slovin-grad
27
“Gospić” u finalu Kutije šibica
Piše: Mladen Kukina
29
31
Pobjeda u Engleskoj
Osam tisuća naših
navijača pokorilo
Engleze.
Engleska
2
Hrvatska
3
Piše: Vlado Marić
Velena Radošević
37
Krešimir Krpan
68
Mladi dipl.ing. elektrotehnike
Liječnica Ličkog podrijetla
39
“I am Legend”
U ovom b r o j u
kritika na američki
f i lm o propast i
svijeta “Ja sam
legenda” redatelja
Francisa Lawre-
ncea.
Piše: Nikica Marković
Lički narodni recepti
Piše: Milan Murgić - Padela
41
Muškardin
na
Podgorski
Lička
palenta
Zima u Karlobagu
43
Tržnica u Gospiću
47
Karlobaške maškare
45
49
Park prirode “VELEBIT”
Intervju:
Ravnatelj PPVelebit
dipl.ing.šum.
Ivan Tomljenović
Piše: Marin Smolčić
55
Lička svinjokolja
Stariji Ličani kažu da
se zadnjih 20 go-
dina sve promijenilo.
Zime nisu više tako
hladne, nema više
velikih snjegova a i
današnja mladež ra-
zvlači oko klanja par
dana.
Piše: Milan Vrkljan
58
Ličko prelo
Piše: Milan Ostović
Prelo je narodni običaj sasta-
janja zimi u jednoj od seoskih
kuća, kako bi se razbila zimska
dokolica, kada su svi poslovi
završeni, a blago nahranjeno.
Kronika aktivnosti
60
Udruga Ličana “Vila Velebita”
66
Naši geni
Sve naše dobre i lo-
še osobine odre-
đene su genima,
odsječcima mole-
kule DNA.
Piše: dr. Darko Katalinić
Selo medvjeda i ljudi
70
Nikola Špelić
(rukometaš)
34
Utočište za mlade medvjede u Kuterevu
23
Krasnarsko skijalište
36
Kutak Informacijskih Tehnologija