Page 40 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Dr Radošević: Tijekom studiranja 3
godine bila sam demonstrator na
katedri za patologiju, te je kao
rezultat suradnje s prof. dr.sc. Božom
Krušlinom nastao rad «Analiza
patohistoloških biopsija s urološke
klinike u vremenskom razmaku od 20
godina» za koj i sam dobi l a
Rektorovu nagradu.
Dr Radošević: Kao student sam
boravila na razmjeni u St Bartho-
lomew's Hospital u Londonu u odjelu
za endokrinologiju kod profesora
Monsoona gdje sam se upoznavala s
najnovijimdostignućima na području
primjene hormona rasta.
Dr Radošević: Studij sam završila u
roku, kao odličan student. Tijekom
cijelog školovanja redovito pohađam
tečajeve engleskog i njemačkog
jezika u Školi za strane jezike te ih
danas tečno govorim.
Dr Ra d o š e v i ć : n i t i d a n a !
Pripravnički staž odradila sam u
Kliničkoj bolnici Sestre Milo-
srdnice. Još za vrijeme staža postala
sam znanstveni novak prof.dr.sci.
Ivana Kuvač i ća na pro j ek t u
«Čimbenici rizika u nastanku prije-
vremenog poroda». Od 3.mjeseca
2007. sam na specijalizaciji iz
ginekologije i porodništva u Klinici
za ženske bolesti i porode, Petrova
13. Trenutno sam na drugoj godini
znanstvenog poslijediplomskog stu-
dija i pripremam temu doktorskog
rada. U slobodno vrijeme bavim se
aerobikom, skijanjem i čitanjem, te
često, s mlađim bratom Tomislavom,
studentomFERa, planinarim.
Vila Velebita: Bili ste i na studijskom
putovanju u Londonu. Što ste tamo
radili?
Vila Velebita: Tijekom studija
Medicine koje ste interese imali izvan
fakulteta? Ako je uopće bilo vremena
s obziromna težinu studija.
Vila Velebita: jeste li dugo tražili
posao nakon završenog fakulteta?
Za Vilu piše: Milan Vrkljan
D
ruštveno organizirani predškolski odgoj na području
Grada Otočca provodi se u Dječjem vrtiću "Ciciban".
Rad se provodi u četiri odgojno obrazovne skupine djece
i to: jedna jaslična skupina od 1-3 godine starosti, te u tri vrtićke
skupine: mlađoj (3-4 godine), srednjoj (4-5 godina ) i starijoj ( od
5 do polaska u osnovnu školu).
Dnevni boravak djece u ustanovi je desetosatni – od 6,00 do
16,00 sati.
U pedagoškoj godini 2003./2004. upisano je 84 djeteta i 67-ero
djece pohađa predškolu koja je započela sa radom 29. ožujka
2004. god., a o kojima se brine ravnatelj, pedagog, osam
odgajatelja i pet radnika u administrativno-tehničkim službama.
U pedagoškoj godini 2003./2004. u vrtiću se provodi cjelodnevni
desetosatni program, program predškole, prema Programskim
osnovama koje je izdaloMinistarstvo znanosti i obrazovanja RH,
a početkom 2004. u Program rada uveo se i Vjerski odgoj u dvije
skupine po dva sata tjedno.
Tijekom godine obilježavat će se prigodnim programom
Blagdani i državni praznici i na taj način stvarati kod djece
pozitivan odnos prema Domovini, tradiciji i običajima. Za što
uspješniji odgojno-obrazovni rad i psihofizički razvoj djeteta,
Vrtić se uključuje u zajedničke i javne aktivnosti koje potiču
socijalizaciju i kreativnost djece. Djeca Vrtića sudjeluju u svim
važnijim zbivanjima koja se organiziraju na nivou Grada:
Pokladnim svečanostima, Uskrsnim blagdanima, Danu planeta
Zemlje, Danu Grada, Danu državnosti, Danima kruha, Dječjem
tjednu, Međunarodnom danu štednje, Mjesecu knjige, Došašću i
Božićnomdobu.
Organizirani oblik predškolskog odgoja u Otočcu počeo je sa
radom 1. prosinca 1972. godine s jednom mješovitom skupinom
djece od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Rad je održavan u
preuređenom prostoru u zgradi tadašnje Osnovne škole " Moša
Pijade" u Otočcu. U Vrtić je upisano sedmero djece, a sa djecom
je radio samo jedan odgajatelj.
Povijesni osvrt
DJEČJI VRTIĆ "CICIBAN" OTOČAC
Ravnatelj: Ante Devčić, prof.
Tel: 053/772 – 154
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
38