Page 47 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Maškare u Karlobagu
nestaju ili opstaju?
Ž
ivot u malim gradovima ima mnogo nedostataka,
ali kad se priviknete na njegov tempo i
svakodnevicu, shvatite koliko imate prednosti.
Naspram užurbanosti metropolskih ulica, vreve ljudi,
„teškog“ gradskog zraka pružaju se vedra, osunčana
jutra, nosnice vam puni miris mora, puše blago jugo ili
tramuntana. Eto, takva su jutra u Karlobagu. I ljudi su
zadovoljni, veseli i nasmijani, svako svakom poželi
„dobro jutro“ i počinje dan.
Zimska jutra su malo posebnija, ali također imaju svoju
dušu. Uz udare bure koja ima i orkanske mahove
stanovnici ovog grada tradicionalno svake zime
okupljaju se i odlaze na maškare. Period je to godine
kada se okupljaju grupice ljudi, sastaju po kućama, šiju
„maškaradu“ i razmjenjuju svoje ideje. Ima to neku svoju
dušu, neku puninu koja ispunjava Bažane, daje im snagu
Ne samo da više ne-
mamo meštra karne-
vala, nego se i maška-
re, kako teku godine,
sve manje i manje oku-
pljaju i ljudi se sve ma-
nje vesele. Zar će mo ra-
di nekakvih lokalnih ne-
sporazuma dopustiti da
nam i ta tradicija za-
mre?!
45