Page 51 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Park prirode
VELEBIT
Č
ini se da smo zadnjih godina
sve svjesniji činjenice kako
zaštita okoliša nije pomodni hit
za stjecanje populističkih poena u
javnosti. Zloguki proroci čak
najavljuju kako bi se neki od
mogućih ratova na tlu Europe mogli
voditi upravo zbog najvrjednijeg
«nus-produkta» krša i čistog okoliša-
pitke vode. Park prirode Velebit
najveći je i najkompleksniji zaštićeni
objekt prirode u Hrvatskoj. Obu-
hvaća reljefno i vegetacijski najzna-
čajniju planinu Hrvatske, pa i
Mediterana, koja je zbog svojih
prirodnih vrijednosti i značenja za
očuvanje biološke raznolikosti
planete 1978. godine uvrštena u
mrežu međunarodnih rezervata
biosfere UNESCO-a (MAB). Gotovo
cijela planina, površine 200 000 ha,
proglašena je 1981. godine parkom
prirode. Ukratko rečeno riječ je o
jednom od najvrjednijih bioloških
tvorevina Hrvatske i Europe.
-
čuti kako Ličko-senjska
županija ima gotovo 60 posto
zaštićenih hrvatskih područja.
Velebit pri tome zauzima zasebno
mjesto. Kako zbog Parka prirode,
tako i zbog NP Sjeverni Velebit.
Ravnatelj PPVelebit je dipl. ing. Ivan
Tomljenović. Razgovarajući o nu-
žnostima zaštite Velebita i fenomena
krša opetovano je naglašavao ljepote
i posebnosti Velebita, planine koji
osim bioloških i geomorfoloških
osobina ima snažan utjecaj u kulturi i
povijesnimdosezima Like i Ličana.
U vrijeme realizacije ovoga teksta
Park Prirode Velebit bio je jedan od
sudionika i organizatora edu
kaci jskog prezent iranja KEC-
projekta. Tijekom prezentacija
moglo se
Ravnatelj
dipl.ing. šum. Ivan Tomljenović
PP Velebit
Ivan Tomljenović
49