Page 55 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Pošto je jedna od osnovnih djelatnosti Ustanove promidžba vrijednosti
, kroz svoju
djelatnost proteklih godina posebni naglasak smo stavili na promociju Parka i oživljavanju ovog područja u
turističkom smislu. Ovaj rad je karakteriziran činjenicom da se u blizini zaštićenog područja planine Velebit ne
nalaze veliki gradski centri (izuzev Zadar) iz kojih bi stanovništvo i turisti gravitirali prema parku prirode. Na
ličkoj strani park prirode graniči ili obuhvaća područja ratom oštećena i populacijski osiromašena, što zahtjeva
dodatan napor i način promišljanja u osmišljavanju turističke ponude naVelebitu.
Ipak, mi redovito nastupamo na domaćim i inozemnim turističkim sajmovima (u suradnji sa Hrvatskom
turističkom zajednicom), surađujemo sa lokalnim turističkim zajednicama, redovito kontaktiramo i surađujemo
sa turističkim agencijama, radimo promociju putem medija (specijalizirani i turistički časopisi, dnevni listovi,
televizija i radio), sudjelujemo na raznim skupovima i savjetovanjima, radimo na edukaciji djece, izradi
promidžbenihmaterijala, organizaciji izložbeno-kulturnih događanja i sl.
Naše Internet stranice (
) sadržajan su prikaz Velebita, njegovih prirodnih i kulturnih vrijednosti
kao i turističke ponude u Parku prirode.
Parka prirode “Velebit”
www.velebit.hr
Zbog veličine prostora Parka, JU „Park prirode Velebit“ je turističku ponudu usmjerila na nekoliko najprivlačnijih lokacija:
Cerovačke špilje
Najznačajniji speleološki kompleks, ne samo
Velebita nego i Hrvatske.
Kompleks čine 3 špilje (Donja, Srednja i Gornja) sa
ukupno 4 km istraženih kanala. Za turistički posjet
uređeno je prvih 700 m Donje i Gornje špilje. Bogate su
nalazima iz davne prošlosti. Osim velike količine
arheoloških ostataka također su jedno od najvećih
nalazišta špiljskog medvjeda u Hrvatskoj. Tako se ovdje
mogu i danas vidjeti tragovi „brušenja“ medvjeda na
stijenama nastale njihovim kretanjem uz
stjenke špilja. Mogu se posjetiti
svakodnevno u razdoblju od travnja do
studenog, ali i u zimskom periodu uz
pretho-dnu najavu ukoliko se radi o
grupi većoj od 10 osoba.
Poučna staza «Terezijana»
Baške Oštarije
Obuhvaća dio austrougarske ceste Terezijane koja je
preko Velebita povezivala Gospić sa Karlobagom.
Terezijana je izgrađena 1786.god., a ime je dobila po
carici Mariji Tereziji. Poučna staza počinje na Baškim
Oštarijama i nastavlja se do iznad sela Konjsko u dužini
od oko 3 kilometra. Uzduž staze postavljeni su
interpretacijski panoi radi edukacije posjetitelja o raznim
temama značajnim za Velebit: bogatstvo biljnog i
životinjskog svijeta Velebita, raznolikost krških
fenomena, kulturna i graditeljska baština ovoga
kraja i same Terezijanske ceste, te život ljudi
na tom di jelu Velebi ta. Staza je
namijenjena isključivo pješacima, a
posebno je zanimljiva zbog prostora
kojim prolazi gdje se, u samo 3 km
koliko je poučna staza duga, dožive
oba lica Velebita u njihovoj punoj
ljepoti.
Uvala Zavratnica
Kao jedna od najljepših i najzanimljivijih
uvala na našoj obali, još od 1964. godine
ima svojstvo zaštićenog objekta prirode
kao rezervat prirodnog predjela (značajni
krajobraz). Po svom postanku Zavratnica je
potopljena bujična dolina s kanjonskim liticama
visokim oko 100 m. Dužina zaljeva iznosi oko 900 m, a
širina varira između 50 i 150 m. U Zavratnici je izbrojano
129 biljnih vrsta, od čega 100 autohtonih i 29 alohtonih
vrsta. Početkom 20. stoljeća izgrađena je gornja staza s
vidikovcem, te šetnica uz more. Negdje u to vrijeme
Zavratnica postaje skrovito ljetovalište bečke i praške
elite. Zavratnica se nalazi u neposrednoj blizini naselja
Jablanac (trajektna luka za otok Rab). Šetnica uvalom
“Zavratnica” proteže se od naselja Jablanac do uvale
Zavratnica u dužini od 1,5 km. Većina posjeta uvali dolazi
sa morske strane (čamcima, jahtama). U dijelu uvale
nalazi se poučna staza.
predstavlja prirodnu granicu južnog dijela Parka prirode
«Velebit». Na Zrmanji se provode aktivnosti raftinga i
vožnje kanuom. Ustanova se ne bavi izravnim
organiziranjem rafting aktivnosti ali iste koordinira,
definira uvjete koji se moraju poštovati prilikom izvođenja
raftinga i vožnje kanuom, te provodi njihovu kontrolu.
Rijeka Zrmanja
53