Page 58 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

meso se stavlja u mrežice, prave se
salame. Sve je to utjecaj prijetelja iz
Slavonije koja ima bogatiju tradiciju.
Oni najtvrđi i danas se kunu da nema
kobasice do one naše stare, domaće.
Kako bi vidjeli što to i kako Ličani
danas spremaju svinjetinu uputili
smo se jedan vikend u Gospić i oko-
lna sela. Posjetili smo obitelj Tomice
Župana, Dragana Milinovića, Jurice
Vrkljana, Miće Starčevića, Milana
Podnara. Svima je zajedničko da se
vatra za zašurit prase pali već oko pet
sati u jutro. Zanimljivo, za taj posao
zadužene su žene. Muškarci se oku-
pljaju oko šest sati kad je voda već
davno zakuhala. Posao započinje je-
dnom čašicom šljivove rakije.
Mislim se u sebi, nije li prerano za
alkohol. Ali kad vidim paru koja se
stvara ispred svakog izdisaja siguran
sam da će se brzo potrošiti. I mi smo
popili jednu šljivovicu.
Hladno je da studen zalazi za nokte.
Tomica Župan čini mi se najspretniji i
nakon što je zavezao prase za nogu
lako ga usmjerava prema sredini
dvorišta. Tad je počelo. Prasac preko
200 kila lako pade, svi navalili na
njega. Čini mi se da je previše
pomagača. Gledam cijelu akciju sa
strane. Ne zadugo, jer neko već viče
da se donese još jedna padela za krv.
Vidim da sam jedini s rukama u dže-
povima i red je potrčati i pomoći.
Nakon toga snažni muškarci ubaciše
svinju u naćve. Neki komentiraju da
su pravoslavci svoje svinje palili
Mala tehnička pomoć neće ,naravno, pokvariti stari način “obrade”
Sve počinje čašicom šljivovice
Smjesa za kobasice i meso za “pac” mora se ohladiti na propuhu
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
56