Page 6 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
4
njih od mirisnih sapuna. Ovaj do-
gađaj je utjecao na mene tako da sam
već u jedanaestoj godini počeo prati
zube, što je za ono vrijeme bilo ravno
senzaciji. Ipak, i dalje sam žalio za
mirisnim sapunima.
Moj otac, radeći sezonske poslove po
šumama Papuka u Slavoniji, poginuo
je 1949.g. upravo radeći ovaj posao.
Od tada, majka Ana postaje
dominantna osoba u mojem odgoju,
Tko i na koji način je utjecao na Vaše
daljnje obrazovanje? Gdje ste nastav
ili školovanje?
pa tako i u školovanju. Iznimno
bogobojazna, blaga i vrlo odlučna u
svojoj nakani da me pošalje na
školovanje, uputila me u Požegu, s
nepunih dvanaest godina, da
nastavim osmogodišnje školovanje.
Tu sam završio osnovnu školu,
naravno, s odličnim uspjehom. Cijelo
vrijeme, tijekom školovanja, sam
radio. Primjerice, raznosio sam
mlijeko, čuvao stoku i dosta uspješno
igrao juniorski nogomet u požeškom
klubu. Osobito sam volio kemiju i
matematiku, pa su mi profesori
preporučili nastavak školovanja u
Zagrebu. Tako sam 1957.g. preselio u
Zagreb. I, upravo se ovih dana
navršilo pola stoljeća mojeg života u
Zagrebu.
U Zagrebu sam vrlo uspješno završio
kemijsku tehničku školu i odmah
nakon toga upisao Prirodoslovno-
matematički fakultet, teoretsku
kemiju i fiziku – znanstveni smjer. U
međuvremenu, moj, petnaest godina
stariji, brat Ivo emigrirao je 1957.g. u
Kanadu. Nakon toga živjeli smo u
boljim uvjetima.Unatoč tomu,
tijekom cijelog studija sam morao
raditi u noćnoj smjeni u PLIVI, kako
bihmogao završiti studij.
Moje prvo radno mjesto, kao što sam
rekao, bilo je u PLIVI. Započeo sam
raditi 1964.g. na mjestu tehnologa, i
to, u noćnoj smjeni. PLIVA je u to
vri jeme imala t isuću visoko-
obrazovanih ljudi iz svih područja
djelatnosti, i normalno je bilo, da sam
se osjećao povlaštenim što sam došao
u ovaj hram znanja. Već tada je
PLIVA bila licencijska tvrtka, što
znači da je imala licencije europskih i
američkih tvrtki s kojima je usko
surađivala u svim područjima – od
razvoja lijeka, same proizvodnje, pa
sve do plasiranja na domaćem i
stranom tržištu. Istodobno, uspio sam
1979.g.magistrirati na Prirodo-
slovno-matematičkom fakultetu na
Katedri za fizikalnu i radio kemiju u
Zagrebu.
PLIVA je u to vr i jeme bi la
visokorazvijena tvrtka u svim
područjima farmaceutskih skupina;
istraživanja, razvitka, proizvodnje
farmaceutskih sirovina i finalne
proizvodnje lijekova, tzv. vertikalne
integracije proizvodnje, koja tvrtki
omogućuje održivi rast te dobit za
Što Vas je privuklo studiju kemije i
fizike?
Vaše prvo zaposlenje i gdje?
Vaše viđenje PLIVE kroz tržišne
mehani zme – soci jal i s t ički i
kapitalistički – budući da ste
sudjelovali u oba i imali ogromni
utjecaj na njih.
Na domjenku poslije kardinalove Zlatne Mise u srpnju 1995.