Page 60 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Z
a sportaša godine prvi je
put izabrana
, a nagrada za osobu godine
pripala je
.
Rije je o jedinstvenom izboru u
Hrvatskoj jer pobjednike u
pojedinim kategorijama tajnim
glasovanjem bira 200-injak
novinara, urednika, glavnih
urednika, kolumnista te ravna
telja i direktora najzna ajnijih
medijskih ku a uHrvatskoj.
Media Servis, osnovan 2003.,
najve a je privatna medijska
agencija, u ijem su lanstvu 43
radijske postaja i 13 lokalnih
televizija. Godišnja nagrada
Media servisa, u pet kategorija,
utemeljena je lani.
Nagrade za 2007. uru ene su na
prigodnoj sve anosti i uz
glazbeni program u zagre
ba kom hotelu Regent Espla
nade, gdje su se okupili brojni
novinari i predstavnici najve ih
medijskih ku a uHrvatskoj.
Blanka
Vlaši
še Pro
eski
SlavenuBili u
ć
To
ć
, za glazbenika
godine posthumno
č
č
ć
ć
č
č
č
č
č
ć
ć
-
-
-
-
O s o b e
g o d i n e
U
veljači 1996. godine , odmah
po završetku Domovinskog
rata , Pučko otvoreno učilište
«Dr. Ante Starčević «Gospić,
pokreće rad folklorne sekcije s
voditeljicom i koreografkinjom bi-
všom članicom ansambla Lado
gđom. MajomRukavinom.
Nakon istraživačkog rada po terenu u
potrazi za originalima ženske i muške
narodne nošnje, pjesmama i pleso-
vima uspješno smo okupili nekoliko
vrijednih originala i zapisali više
narodnih pjesama i plesova iz bliže
okolice Gospića.
U stručnoj radionici za izradu
narodnih nošnji u Velikoj Gorici,
izradili smo dosta uspješne reko-
nstrukcije, a potom smo još otkali u
okviru naših mogućnosti četiri
ženske suknje za djevojke i četiri za
žene, a još nam je namjera otkati
tkaninu i za četiri suknje za starije
žene, jer su se te nošnje razlikovale po
izboru boja i mustrica u tkanju.
Za najkvalitetniju sačuvanu žensku i
mušku nošnju ,dobili smo na TV emi-
siji «Lijepom našom» i priznanje
«Hrva t ska t kan i ca» u Sen j u
26.02.1998. god.
Pridruživanjem tamburaške skupine
»Taliri» folklorna skupina dobiva
novi naziv Folklorni ansambl «Dr.
Ante Starčević».
Ansambl već petnaestak godina
uspješno radi s četrdesetak članova.
Tijekom rada usvojili su više ličkih
pjesama i plesova, a uvježbali su i
scenski prikaz «Ličko prelo». Da bi
spasila od zaborava kako je izgledala
nekadašnja svadba u Lici, voditeljica
M. Rukavina je osmislila i scenski
prikaz «Lička svadba».
«Ličko prelo« je scenski prikaz
starog narodnog običaja , u kojem je
prikazano na koji način su se
zabavljali mladi tijekom dugih
zimskihmjeseci.
Osim nastupa u Gospiću i okolnim
mjestima, rado su pozivani i u druge
gradove gdje žive Ličani, preko
Ličko prelo
Folklorni ansambl
«dr. Ante Starčević» Gospić
Prelo je narodni običaj sastajanja zimi u jednoj od seoskih kuća, kako bi se razbila
zimska dokolica, kada su svi poslovi završeni, a blago nahranjeno. U dogovorenu
se kuću išlo predvečer na prelo, gdje su se ljudi zabavljali prepričavajući događaje,
zbijajući šale, pjevajući uz tambure, a ponegdje se, ako je prostor to dopuštao i
zaplesalo.
Igrali su i razne zabavne igre: "Cigananje", "Kaišanje", "Zupe" itd. Na prelo su išle
sve djevojke iznad 15 godina, a momci su dolazili i iz okolnih sela. U kući je bilo i
starijih ljudi. Momci i djevojke su se sastajali skoro svaku večer u nekoj od seoskih
kuća i obično je dio prela prolazio radno, jer su djevojke prele, plele i tkale, amomci
su tamburali, pjevali i šalili se. Subotom navečer bi se sastajalo veliko prelo-čijalo
gdje bi djevojke čijale perje, a kad bi završile onda se častilo, pjevalo, zabavljalo, te
igrale spomenute igre.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
58