Page 62 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Vila Velebita
kronika aktivnosti
Gospić - Kod Biskupa Mile Bogovića
Tijekom posjete Vile Velebita
Biskupu Mili Bogoviću u
Gospiću, predsjednik Udruge
Milan Vrkljan predao mu je
prigodan poklon. Članovi
Ud r u g e p o s e b n o s u s e
interesirali za aktivnosti oko
izgradnje Crkve Hrvatskih
Mučenika na Udbini.
Tijekom zadnje dvije godine Udruga Li ana „Vila Velebita“ je imala vrlo živahnu i raznoliku aktivnost. Posebno bi
izdvojili redovito izlaženje asopisa Vila Velebita. Zadnja dva broj možete kupiti i u kioscima Tiska. Tako er Vila je
pokrenula vrlo posje ivanu stranicu Vile Velebita, /www.vila-velebita.hr/ Tu možete na i sve o našoj aktivnosti kao i
par kratkih filmova s razgledavanjem grada Gospi a, Peruši a, Li kog Osika. Uskoro se o ekuju i kratki filmovi s
ostalim li kim gradovima. Posebno su se tim filmovima razveselili naši itatelji iz Kanade. Naime, sad mogu u 15
minuta vidjeti kako danas izgleda Gospi i koliko je uspješno obnovljen nakon Domovinskog rata. Vila je organizirala
izgradnju spomenika Šimi Star evi u, hrvatskom jezikoslovcu i piscu prve gramatike hrvatskog jezika na hrvatskom,
u Karlobagu. Ukupan projekt vrijedan je 420.000,00 kuna. Zahvaljujemo se svim donatorima i prijateljima Vile što su
pomogli ovaj vrijedni projekt. Vila za 01.03.2008 godine u 20 sati organizira u kazalištu Vidra u Zagrebu gostovanje
Pu kog otvorenog u ilišta „Dr Ante Star evi iz Gospi a s predstavom „Li ko prelo“. Pozivamo vas da svojom
nazo noš u odate priznanje našim glumcima a kupnjom karte pomažete izgradnju spomenika Šimi Star evi u u
Karlobagu. Vila uskoro planira i organizaciju li ke ve eri teVas pozivamo da se javite u prostorije ili na naš telefon radi
rezervacije karte. Kroz par sli ica provest emoVas i kroz ostale aktivnosti „VileVelebita“.
č
č
ć
ć
ć
ć č
č
č
č
ć
č ć
č
č
č ć“
ć
č
č ć
č ć
č č
č
ć
a
.
đ
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
60