Page 63 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Sabor - kod dr. D. Milinovića
Odmah nakon izborne Skupštine,
članovima Vile Velebita jedna od
prvih aktivnosti bila je i posjeta
dopredsjedniku Sabora dr. Darku
Milinoviću.
Iz tiska izašao 9. broj (101) časopisa
Promocija tematskog broja Vile
Velebita posvećena Crkvi Hrva-
tskih Mučenika na Udbini bila je u
starom okupl jal ištu Ličana,
restoranu Stara Poštarica. Do-
maćin g. Nikola Jurković vodio je
brigu da gostima ništa ne ne-
dostaje.
Smiljan - 150. godina rođenja Nikole Tesle
U povodu obnove i uređenja kuće
Nikole Tesle u Smiljanu Vila je
organizirano bila nazočna sa preko
40 svojih članova. Nakon obilaska
obnovljene kuće, uživali smo u
najboljem škripavcu u Lici koji
smo probali u restoranu Potkova.
61