Page 69 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

sklonost povišenim masnoćama u
krvi, Marfanov sindrom koji je usko
povezan s bolešću srca i krvnih žila,
nedostatak kožnog pigmenta (albini-
zam), nasljedno povišenje mokraćne
kiseline u krvi (giht), nasljedne
sklonosti za vensku trombozu.
Genetski testovi danas su postali
nezamjenjivi u dijagnostici zaraznih
bolesti kao što suAIDS i Hepatitisi B
i C, dokazivanju identiteta ( očinstvo
i posmrtna identifikacija), gine-
kološke infekcije sa papiloma
virusima za koje je dokazano da
izazivaju rak grlića maternice.
Određivanje promjena gena (genskih
mutacija) u potvrdi prirode i vrste
tumora, danas se u svijetu, a i kod nas,
sve više koristi kao standardni
dijagnostički postupak. To osobito
vrijedi za karcinome štitnjače kao što
su medularni karcinom, neurološke
tumore (neuroblastom), rak jajnika i
želuca i neke vrste leukemija i
limfoma. Malo ljudi zna da se
mnoštvo cjepiva, inzulin za liječenje
šećerne bolesti, čimbenici zgru-
šavanja krvi, hormon rasta, eritro-
poetin za liječenje slabokrvnosti i
mnogi drugi proizvodi dobivaju
genetskim inžinjeringom, usađi-
vanjem gena posebnim labora-
torijskim postupcima u stanice koje
onda proizvode navedene tvari.
Najvažniji trenutak u povijesti
medicinske genetike bilo je oko-
nčanje projekta „Ljudski genom“,
2003.godine, na kojem je radilo
tisuće genetičara, kada je prepoznato
99% svih ljudskih gena. To je
dodatno otvorilo nove horizonte u
medicini i mogućnosti dodatne
primjene gena u sve boljoj dija-
gnostici i terapiji bolesti.
Za Vilu piše: dr. Darko Katalinić
Ribari
U
p o d v e l e b i t s k om
kanalu ovu godinu
obilježila su dva ribara.
Gospićanin Milan Kosović i
Karlobažanin Ivan Butković
ove godine ulovili su najvećeg i
najtežeg zubatca. Tog dana
ulovljen je zubatac težak 9 kg.
Nakon uspješnog lova “zu-
bonja” je završio na ovalu
restoranaVelinac uKarlobagu.
67