Page 7 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

5
nove investicije. Stoga ne treba čuditi
da j e PLIVA dvadese t sedma
kompanija na svijetu, a Republika
Hrvatska deveta država u svijetu,
koja je proizvela novi l i jek
azitromicin, poznatiji pod nazivom
SUMAMED. To je u svjetskim
okvirima takav uspjeh, u kojemu je ta
nova molekula engleskog naziva
New Chemical Entitiy NCE (u
prijevodu: novi kemijski entitet),
ostvarivala u najboljim godinama
dvije milijarde dolara prihoda
godišnje i postala svjetski „block
buster“ u antibioticima.
Uz takav PLIVIN dignitet usporedno
se razvijala i moja osobna karijera, jer
su PLIVU inscipirale svjetske
institucije za hranu i lijekove (kao što
je Američka agencija za hranu i
lijekove FDA), te smo u suradnji s
njima ušli u sam vrh farmaceutske
industri je, a istodobno, i na
međunarodno tržište farmaceutike.
Osobno, uz potrebno stručno znanje,
morao sam učiniti i ogromne napore
na učenju engleskog jezika. To je
PLIVINApriča u vrijeme socijalizma
i prvih šest godina hrvatske države.
Globalizacijom tržišta, te potrebom
za novim investicijama, PLIVA je,
kao prva hrvatska tvrtka, 1996.g.
izišla na zagrebačku i londonsku
burzu . Za j ednu kompani ju ,
prikupljanje kapitala kotiranjem na
burzi, smatra se najbezazlenijim
načinom stjecanja kapitala (taj
kapital naziva se „anđeoskim
kapitalom“), koji vlasnicima i upravi
ostavlja mogućnost daljnjeg razvitka
kompanije. Stjecajem okolnosti,
izlaskomPLIVE na londonsku burzu,
puno sam putovao, jer je PLIVA u
slijedećih osam godina kupila
tvornice u Pol j skoj , Češkoj ,
Slovačkoj, Njemačkoj i SAD-u, te
osnovala tridesetak poduzeća u
cijelom svijetu, primjerice u Kini,
Rusiji, Indiji. Stekao sam dragocjena
iskustva, te se usuđujem reći da mogu
meritorno prosuditi kako stvoriti
uspješno gospodarstvo i kako isto
tržišno održati. U Londonu sam
prošao edukaciju na gotovo svim
z n a č a j n i j im pod r u č j ima , od
burzovnog poslovanja do zaštite
okol i ša , t e s t ekao cer t i f ika t
Ujedinjenih Nacija za zvanje
inspektora za zaštitu voda.
Valja reći da je sam izlazak na
globalno tržište vrlo hrabar potez za
svaku tvrtku, jer se izlazi na tržište u
kojemu nema nikakve zaštite, jedino
vas mogu održati inovativna rješenja
i održivi razvitak. Globalizacija je
baština liberalnog kapitalizma, čija je
posljedica slobodno tržište, a koje, u
konačnici, svodi čovjeka na robu.
Novo stoljeće, koje smo svi iščekivali
s velikom nadom, dovelo nas je u
Proces globalizacije je neupitan. Što
hrvatska država očekuje od samoga
procesa globalizacije i njezino
mjesto, kao male države, u svjetskim
tokovima kapitala?
Prijateljsko druženje poslije promocije još jedne knjige o Bleiburgu s
Lukom Bebi em, urom Pericom i suprugom Marijom u prosincu 1993
ć Đ
.
Jedan od susreta s predsjednikom Tu manom đ