Page 70 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

68
Vila: Vi ste nakon završenog studija
FER-a dobili posao u multi-
nacionalnoj kompaniji ovdje u
Zagrebu?
Vila : gdje ste rođeni?
Vila: Mjesto rođenja je Zagreb. Što
Vas veže za Liku?
Krpan: Radim kao voditelj projekta
izrade energetskih rješenja za
telekomunikacije za švedskog
operatera, uz aktivno sudjelovanje na
drugimmeđunarodnimprojektima.
Krpan: rođen sam 24. travnja 1983.
godine u Zagrebu.
Krpan: Moja obitelj,
otac Josip,
dipl. ing. strojarstva, rođen je i
odrastao u Gospiću, u Pazariškoj
ulici. Nakon završenog studija u
Zagrebu ostao je tu živjeti. Majka
Ljiljana, diplomirani je ing. biologije.
Dida Frane rodio se u Svetom Roku a
živio u Gospiću, u Pazariškoj ulici,
D
anas smo svjedoci da mnogi Zagrepčani, ličkog podrijetla, nastavljaju put svojih očeva i također su briljantni
studenti i mladi ljudi. Poznata je jedna anegdota s profesorom matematike na elektrotehničkom fakultetu.
Kad je došao na prvi sat pozvao je sve studente iz gospićke gimnazije da se ustanu. Nakon što se ustao priličan
broj studenata stari profesor je preko spuštenih naočala rekao: “
. Naravno, pričaju nam svjedoci tog vremena ponos je bio do neba. To je
generacija studenata iz Gospića prezimenom Župan, Krpan, Radošević, Popović, Milinković…
VilaVelebita razgovarala je s 25-o godišnjimdipl. ing . elektrotehnike (FER), KrešimiromKrpanom.
Za Vas sam siguran da će te završiti elektrotehniku a vi
ostali samo ako budete krvavo radili”
Krešimir Krpan
bio je ugledni Gospićki obrtnik
Krpan: brat Hrvoje, student je četvrte
godine Fakulteta strojarstva i
brodogradnje u Zagrebu
Krpan: Nakon završene osnovne
škole upisujem V. prirodoslovno-
matematičku gimnaziju u Zagrebu.
Maturirao sam 2001. s izvrsnim
uspjehom.
Krpan: Nakon mature upisujem
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu kao redovni
student. Nakon osnovnog dijela
studija, kao smjer studiranja odabrao
sam elektroenergetiku. Diplomski
rad pod nazivom "Višeagentski
sustavi u simulaciji tržišta električne
energije" uspješno sam obranio 12.
svibnja 2006. i diplomirao s izvrsnim
Vila: Imate li brata ili sestru ?
Vila: Gdje ste završili srednju školu?
Vila: I upisali FER?
uspjehom.
Krpan: Za vrijeme dodiplomskog
studija na FER-u, pod okriljem
portala Moja energija, vodio sam
projekt obilježavanja dana zaštite
okoliša 2005. u okviru kojeg je
održano javno predavanje i obja-
vljena serija članaka s ciljem promo-
cije energetske učinkovitosti
Krpan: Ne , ni malo. Ja sam se odmah
zaposlio. Nakon završetka studija, od
01. lipnja 2006. zaposlio sam se u
tvrtci Emerson Network Power
d.o.o., dijelu američke korporacije
Emerson, kao stručnjak za tehnička
rješenja. Radim kao voditelj projekta
izrade energetskih rješenja za
telekomunikacije za švedskog ope-
ratera, uz aktivno sudjelovanje na
drugimmeđunarodnimprojektima.
Krpan: jednostavno rečeno čovjek se
osjeća potrebnim. Imate osjećaj da
vas trebaju, poštivaju i naravno
adekvatno plaćaju.
Krpan: Aktivno govorim i pišem
engleski, njemački i talijanski jezik
Krpan: Paralelno s poslom, u jesen
2006. upisao sam poslijediplomski
doktorski studij na Fakultetu
elektrotehnike i računarstva iz
područja elektroenergetike. U okviru
Vila: Kažu nam Vaše kolege da ste
već tijekom studija pokazivali veliku
ambiciju?
Vila: Nakon diplome na FER-u je li
bilo teško naći posao?
Vila: To je velika multinacionalna,
moćna, kompanija. Kako je raditi
za takvu kompaniju?
Vila: u poslu služite se pored
hrvatskog i engleskim?
Vila: koliko vremena imate pored
posla?
VI LA
E
L
E
B
I
T
A