Page 13 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
12
S
vojom osebujnom ljepotom
Lika pruža inspiraciju mnogim
zaljubljenicima u umjetnost.
Često dolaze u nju da bi uhvatili dio
duše Velebita i svatko u svom stilu
prezentirao taj dio našeg ponosa i
istinske ljepote. Ali ako odrastate u
ovommozaiku mirisa i boja, a k tome
imate urođenu sposobnost preno-
šenja emocija na platno, onda su
motivi vaših slika nepobitno vezani
za lički kraj.
Jedan takav zaljubljenik u prirodu je i
Marijana Štimac. Rođena je u malom
prigradskom naselju u blizini
Gospića – Ličkom Novom, gdje i
danas živi. Osno-vnu i srednju školu
završila je u Gospiću, i već tada je
pokazala veliki interes i sklonosti
prema papiru i bojama. Nadasve,
prva osoba koja je primijetila njen
izraziti talent bila je učiteljica Neda
Ćaćić. Svojimupornimpoticanjem i
ustrajnošću pružila je Marijani
osnovne korake u njenom likovnom
stvaralaštvu. Nakon završene srednje
škole, Marijana je završila Filozofski
fakultet u Gospiću i stekla zvanje
diplomirani učitelj. U tim stude-
ntskim danima njen talent primijetio
je i poznati lički slikar i izvanredni
profesor na Filozofskom fakultetu
Stipe Golac. Pod njegovim utjecajem
i likovnim vodstvom zaplivala je u
slikarske vode. Pomoć je našla u
prirodi, koju najčešće prenosi na
papir. U njenim se radovima
uočavaju ljepote Velebita, most na
Novčici, vodarica Marta. Ekspre-
sionistički su to pejzaži koji pokazuju
osebujan svijet oblika i boja.
U svom dosadašnjem likovnom
stvaralaštvu učestvovala je na mno-
gobrojnim kolonijama, koje su
većinom bile humanitarnog kara-
ktera, kao npr, Zadar, Zagreb,
Slavonski Brod, Opatija, Selce,
Gračac. Ilustrator je u knjizi „Nježna
svitanja“ autorice Mande Šikić –
Matanović. Grad Gospić počastila je
s par izložbi od kojih svakako treba
spomenuti 1998. godine samostalnu
izložbu u Muzeju Like (s Josom
Starčevićem), te 2000. godine u caffe
baru „Feniks“. 1999. izložba je bila i
u Zagrebu u caffe baru „Lupus“.
Marijana veliku podršku dobiva od
sestre Ružice koja je također
zaljubljenik u prirodu. Ona se bavi
prirodom na svoj način. Preradom
autohtonog ljekovitog bilja proizvodi
razne kreme, a njen mirisni purpuri
nagrađen je prvom nagradom kao
suvenir Ličko-senjske županije. Njih
dvije svoje slobodno vrijeme provo-
de u prirodi; Ružica sakupljajući
ljekovite trave, a Marijana saku-
pljajući neiscrpne inspiracije za svoje
radove.
Danas Marijana radi u Osnovnoj
školi „Lovinac“, u kojoj je počela
raditi kao učitelj likovne kulture, a
danas je ravnateljica iste. Uz mnogo
obaveza ne ostaje joj mnogo
slobodnog vremena, ali svakuminutu
istog provodi u prirodi ili u svom
domu slikajući novu sliku u kojoj
svaki ponosni Ličanin nazire dio
Like.
Marijana Štimac
NADA LIČKOG LIKOVNOG STVARALAŠTVA
Za Vilu pišu: Ana-Maria Devčić
Lucija Tomljenović