Page 14 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

13
U
skolpu programa Phare
2005 . ,Gr ad Ot očac sa
p a r t n e r i ma HGK ŽK
Otočac, Gackom d.o.o., i Institutom
"Ruđer Bošković" iz Zagreba
pokrenuo je projekt pod nazivom
"Pastrve i turisti". Investicija projekta
"teška" je 4,6 milijuna kuna, od čega
Europska unija kao donator sudjeluje
sa 75 % ukupne vr i jednos t i
investicije (3,6 milijuna kuna) dok
ostatak od 25 % osigurava Grad
Otočac. Ugovor je s Ministarstvom
financija potpisan 29. studenog te se
počeo provoditi u djelo krajem
studenog prošle godine. Cilj projekta
je doprinijeti razvoju selektivnih
vrsta turizma te izgradnji temeljne
infrastrukture za razvoj novih oblika
turizma, uzimajući u obzir prioritete
zaštite okoliša i održivog socijalno
ekonomskog razvoja. Osnovna ideja
projekta je rekonstruirati devastirani
centar za autohtone vrste riba i rakova
krških voda, gdje bi se obnovio riblji
fond autohtone potočne pastrve za
sportski ribolovi ostale turističke i
rekreativne aktivnosti uz očuvanje
prirodnih resursa. Centar su prije
nešto više od godinu dana osnovali
Grad Otočac, Inst i tut "Ruđer
Bošković", HGK ŽK Otočac i Gacka
d.o.o., a za ravnatelja je izabranDenis
Lončar koji će biti i projektni
menadžer. Zaposlit će se i tehnolog
Centra. Centar bi trebao biti jedina
institucija takvog tipa u regijiu kojem
je kombini ran uzgoj r ibe sa
znanstvenim istraživanjima koja će
biti pod paskom Instituta "Ruđer
Bošković". Provođenjem projekta
stvorit će se ovijeti za razvoj i
unapređenje imidža grada i Gacke
doline kao vrhunske turističke
destinacije, a time i privući sada već
sve brojniju turističku klijentelu.
Hrvatski centar za autohtone vrste
riba i rakova krških voda smješten je
na izvoru Kostelke, pritoke rijeke
Gacke, u LičkomLešću.
S
redišnja komemoracija u povodu 63. obljetnice blajburške
tragedije održana je u subotu 17. svibnja na Blajburškom polju.
Komemoracija je započela molitvom kod grobnice hrvatskih
Hrvatski centar
KOSTELKA
TELKA
Projekt “Pastrve i turisti”
Za Vilu piše: Dražen Prša
žrtava na mjesnom groblju u
Unter-Loibachu, nakon koje su
okupljeni u procesiji krenuli do
Blajburškog polja. Misu pred
desetak tisuća hodočasnika iz svih
krajeva Hrvatske i BiH predvodio
je biskup Slobodan Štambuk u
koncelebraciji s pedesetak sve-
ćenika. Na misi su pod ravnanjem
g. Ivana Prpića Špike pjevali
udruženi zborovi Gospićko-se-
njske biskupije koju čine gospićki,
senjski, ogulinski, otočki, slunjski
i udbinski crkveni zbor. Iz naše
biskupije na Bleiburgu je bilo oko
400 hodočasnika.
Oko 400 hodočasnika iz GS-biskupije na Bleiburgu